Колеватова Альона Володимирівна

Доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: kolevatovaalena331@gmail.com
Основні курси: Фінанси, Фінанси підприємств, Державні фінанси, Інвестування, Інвестиційний менеджмент

Освіта

2012 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на  тему: ««Формування та економічна оцінка трудового потенціалу аграрної сфери».

2007-2010 рр. – аспірантура Миколаївського національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством .

2006-2007 рр. здобула кваліфікацію магістра економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

2002-2006 рр. здобула кваліфікацію бакалавра за напрямом підготовки «Облік та оподаткування».

Професійна кар’єра

З жовтня 2016 року працює на кафедрі фінансів та обліку Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на посаді доцента.

З 2011 року по 2014 рік працювала асистентом кафедри менеджменту та маркетингу економічного факультету  Миколаївського національного аграрного університету.

З 2008 року по 2011 рік працювала на кафедрі економічного аналізу і аудиту  Миколаївського державного аграрного університету.

Здобуття

2013 р. отримала вчене звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Публікації

  1. Колеватова А.В. Основні пріоритетні напрями та механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка». Вип. 10. 2016. С. 33-40.
  2. Колеватова А.В. Використання альтернативних джерел енергії в аграрному секторі економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017 р. Вип. № 16. 558-563.
  3. Колеватова А.В. Основні напрями вдосконалення процесу управління прибутком на підприємстві. Проблеми системного підходу і економіці. 2019 р. Вип. 3 (1). С. 224-229.
  4. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018 р. № 22. С. 1080-1084.
  5. Колеватова А.В. Напрями вдосконалення процесу формування та управління прибутком на підприємствах. Молодий вчений. № 5(57). 2018р. С. 717-720.
  6. Колеватова А.В. Бюджетна політика та її вплив на фінансову безпеку держави. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Вип. 2 (51). 2019. С. 113-118.
  7. Колеватова А.В., Коваленко А.С. Проблеми розвитку наукової та інноваційної діяльності в Україні, основні шляхи їх подолання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 23. Ч.1. С. 130-134.
  8. Колеватова А.В. Роль та значення фінансів домогосподарств в ринковій економіці. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». Вип.18 (2). C. 55-60.
  9. Парадигма та емпірика фінансів в контексті світових та регіональних економічних викликів: монографія. За заг. ред. Н.А. Ясинської, С.М. Січко; кол. авт.: В.І. Криленко, Н.А. Ясинська, С.М. Січко, А.В. Колеватова, Л.С. Кравчук. Харків: ФОП Мезіна.2017. 290 с.
  10. Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів [Монографія]/ За ред. І. Кіщак.Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. 2018. 398 pp.

Повний список публікацій >>>

Державні фінанси (379, 179ск, 279)

Бюджетна система (379)

Інвестування (179ск)