Гузій Сергій Сергійович

доцент кафедри фізики і математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: zts702zts702@gmail.com
Основні курси: Спеціальний фізичний практикум, Математичне моделювання у фізиці

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55917755600

Учене звання: Доцент кафедри фізики

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Інформація  про  захист  дисертації:  Абсолютна спектрофотометрія стандартних зір проміжної яскравості в діапозоні 3200 –7900 ÅÅ., 01.03.02, 12 жовтня 2001 р., спеціалізована вчена рада К 41.051.04 при Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова, м. Одеса, Гузій С.С., автореферат (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=full
webr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Гузій%20С.С.$)

Навчальні  дисципліни, які викладає:

  • Спеціальний фізичний практикум
  • Математичне моделювання у фізиці

 

Підвищення  кваліфікації: 

2016, тема:«Підвищення рівня науково-дослідної роботи в галузі астрономії, знайомство з сучасними методами організації наукової роботи студентів», Науково – дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія», 014/1 від 22.01.2016

Наукові  публікації (  у  хронологічному  порядку):

[Scopus]: 81 публікація, список публікацій за останні п’ять років:

  1. A Decade of GRB Follow-Up by BOOTES in Spain (2003-2013), Jelínek, Martin;Castro-Tirado, Alberto J.; Guziy S.; Cunniffe, Ronan;Gorosabel, JavierVítek, Stanislav; та інші,  Advances in Astronomy (2016) Volume 2016 (2016), Article ID 1928465
  1. Localization and Broadband Follow-up of the Gravitational-wave Transient GW150914 Abbott, B. P.;Abbott, R.;Abbott, T. D.;Abernathy, M. R.;Acernese, F.; Guziy S., та інші The Astrophysical Journal ,July 2016, 1604.07864, 826(1).L13
  2. Supplement: “Localization and Broadband Follow-up of the Gravitational-wave Transient GW150914” (2016, ApJL, 826, L13) Abbott, B. P.;Abbott, R.Abbott, T. D.;Abernathy, M. R.;Acernese, F.; Guziy S., та інші The Astrophysical Journal Supplement Series, July 2016, 225(1).8
  3. The afterglow and kilonova of the short GRB 160821B, Troja, E. Castro-Tirado, A. J. , Guziy S. ,та інші, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 489, Issue 2, p.2104-2116,2019
  4. A multiwavelength analysis of a collection of short-duration GRBs observed between 2012 and 2015, Pandey, S. B.,, Hu, Y., Castro-Tirado, Guziy S. ,та інші Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 485, Issue 4, p.5294-5318, 2019.
  5. Multiwavelength observations of GRB 140629A. A long burst with an achromatic jet break in the optical and X-ray afterglow, Hu, Y. -D.;Oates, S. R.;Lipunov, V. M.Zhang, B. -B.;Castro-Tirado, A. J. Guziy S.,та інші, Astronomy and astrophysics, December 2019, 632.A100.
  6. Gamma-Ray Bursts with Extended Emission: Classifications, Energy Correlations and Radiation Properties, Zhang, X. L.;Zhang, C. T.;Li, X. J.;S, F. F.;Dong, X. F.;Chang, H. Y.;Zhang, Z. B.,Guziy S.,та інші, eprint arXiv:2010.00337,October 2020, 24 pages, 12 figures and 2 tables, RAA in press.

 

Додаткова інформація: h-index 24