Дармосюк Валентина Миколаївна

старший викладач кафедри фізики і математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: darmosiuk@mail.com
Основні курси: Вища математика,Математичний аналіз, Додаткові розділи математики, Теорія ймовірностей та математична статистика, Аналітична геометрія та лінійна алгебра

ORSID  ID: https://orcid.org/0000-0003-3275-8249

Scopus ID: http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57220061964&partnerID=MN8TOARS

Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=PUpmAcIAAAAJ

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Базова освіта: Повна вища освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кандидат  фізико математичних наук з 2010 року (спеціальність 01.01.06 – алгебра та теорія чисел)

Інформація  про  захист  дисертації: 

 «Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця», спеціальність 01.01.06 – алгебра та теорія чисел, захищено «20» жовтня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наявність  сертифікату  В2 ( вихідні  дані): Сертифікат В2 (11KP47Y151DP09), 2020р.

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 • Вища математика
 • Математичний аналіз
 • Додаткові розділи математики
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Аналітична геометрія та лінійна алгебра

Підвищення  кваліфікації:

2018, «Вдосконалення професійної підготовки у межах галузі «Математика»», Софійський університеті «Св. Кліментія Охридського», Болгарія, м. Софія (посвідчення № 1279 від 13.08.2018 року).

2020, «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ Google meet, Google classroom », Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку, IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Республіка Польща, м. Люблін (сертифікат ES№3747/2020 від 21.12.2020 року).

2021, «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google meet, Google classroom », Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку, IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Республіка Польща, м. Люблін (сертифікат ES№5321/2020 від 22.03.2021 року)

Наукові публікації (  у  хронологічному  порядку):

 1. Grigorenko O., Darmosiuk V., Parkhomenko O., Vasil’eva L. Discovering a pattern in the free vibrations of gently sloping shells of different geometry in the classic and refined statements. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. №2/7(104) Р. 19– (наукометрична база Scopus)
 2. Mol’chenkoL.V., Loos I.I.Darmosyuk V.N. Thermomagnetoelastic Deformation of Flexible Orthotropic Shells of Revolution of Variable Stiffness with Joule Heat Taken into Account. International Applied Mechanics. 2020, 56(4),  P. 498–511. (наукометрична база Scopus)
 1. Зеленський О.В., Дармосюк В.М. Допустимий сагайдак, який одержується з m попарно не еквівалентних матриць показників. Вісник Запорізького національного університету, серія фізико-математичні науки,№1,  ­  С.91–96. (фахове видання) Режим доступу: https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1213&path=ves-arkhiv/2016/fiziko-matematichni-nauki/fiziko-matematichni-nauki——1–2016-r-&category_code=fiziko-matematichni-nauki——1–2016-r-
 2. Зеленський О.В., Дармосюк В.М. Жорсткі та майже жорсткі сагайдаки. Вісник Дніпрпетровського  університету, серія математика, Т 24, № 6/1,  ­  С.35–40. (фахове видання)
 3. Зеленський О.В., Дармосюк В.М. Звичайні вагові функції допустимих сагайдаків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка», 
  Том 85, 2017, C. 43–51. (фахове видання) Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/mech_math/issue/view/688
 4. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Дармосюк В.М. Впровадження STEМ–майданчиків як сучасних освітніх середовищ у професійній діяльності вчителя. «Фізико-математична освіта», випуск 1(19.).-Суми: [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. С.130–134. (фахове видання категорії «Б») Режим доступу: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/index/0-51
 5. Зеленський О.В.. Дармосюк В.М., Касянюк М.В. Мінімальна матриця показників. Дослідження в математиці та механіці. Том 24, №1(33), 2019, с. 15–24. (фахове видання) Режим доступу: http://rmm-journal.onu.edu.ua/issue/view/10559
 6. Манькусь І.В., Дармосюк В.М., Васильєва Л.Я Інноваційне освітнє середовище як фактор підвищення якості вищої освіти. Інженерні та освітні технології, 2019. Т 7. №3. С. 40–49. (фахове видання категорії «Б») Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ua/journalarchuveukr/103-eetecs201903ru
 7. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Дармосюк В.М., Дінжос Р.В. Технологічна компетентність майбутнього викладача природничо-математичних дисциплін як складова його професійної підготовки. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23). С. 76–82. (фахове видання категорії «Б») Режим доступу: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/index/0-55
 8. Манькусь І.В., Недбаєвська Л.С., Дармосюк В.М., Пархоменко О.Ю. Інноваційне освітнє середовище: технології створення. Інженерні та освітні технології, 2020. Т 8(1). С. 85–94. (фахове видання категорії «Б») Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ua/lastissueukr
 9. Манькусь І. В., Недбаєвська Л. С., Дінжос Р. В., Дармосюк В.М. Технологія прогнозування у професійній діяльності майбутніх здобувачів вищої педагогічної освіти. Інженерні та освітні технології, 2021. Т. 9(1).  С.53–64. (Фахове видання категорії «Б»)  Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua/2021_01/EETECS2021_009(1)_05

Навчально-методичні праці:

 1. Дармосюк В.М., Білай О.В., Валах Т.І. Лінійна алгебра: Системи лінійних рівнянь. Визначники. Матриці. Комплексні числа. Частина І. Навчальний посібник – Миколаїв: МНУ, 2017.- 174 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/348
 2. Пархоменко О.Ю., Дармосюк В. М., Васильєва Л. Я., Руда А. М. Алгебра та геометрія: Вектори. Системи координат: навчально-методичний посібник.– Миколаїв: МНУ, 2018– 213 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/58
 3. Пархоменко О.Ю., Дармосюк В.М., Васильєва Л. Я. Тестові завдання з вищої математики (навчальний посібник).– Миколаїв: МНУ, 2019– 160 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/512
 4. Пархоменко О.Ю., Дармосюк В. М., Васильєва Л. Я., Руда А. М. Алгебра та геометрія: Пряма. Площина: навчально-методичний посібник.– Миколаїв: МНУ, 2019– 249 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/406
 5. Пархоменко О. Ю., Дармосюк В. М., Васильєва Л. Я., Біла О. В. Алгебра та геометрія. Криві ІІ порядку (завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання): навчальний посібник для самостійної та дистанційної роботи студентів. Миколаїв: МНУ, 2020. 172 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/722
 6. Дармосюк В. М., Пархоменко О. Ю., Біла В. О. Теорія ймовірностей та математична статистика (завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання: посібник для самостійної роботи студентів. Миколаїв: МНУ, 2020. 133 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/723
 7. Дармосюк В.М. Ірраціональні рівняння та нерівності // МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2018. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/62

Додаткова інформація:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEM-майданчик «Архітектурне бюро» № 82625 від 31.10.2018. Автори: В. М. Дармосюк, Л. Я. Васильєва, О. М. Чадаєв.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEM-майданчик «Детективне агенство» № 86186 від 20.02.2019. Автори: В. М. Дармосюк, О.Ю. Пархоменко, О. М. Чадаєв.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEAM-студія «STYLE-офіс» № 96724 від 19.03.2020. Автори: В. М. Дармосюк, О. Ю. Пархоменко, Л. Я. Васильєва.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEM-майданчик «Академія успіх» № 96725 від 19.03.2020. Автори: Автори: В.О. Біла, В. М. Дармосюк, Л. Я. Васильєва.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEM-майданчик «Пригоди детектива» № 96723 від 19.03.2020. Автори: В.О. Біла, О. Ю. Пархоменко, В. М. Дармосюк.
 6. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий «STEM-майданчик «Від аршини і до дюйма («Від аршини і до дюйма»)»твір № 99828 від 22.09.2020 р. Автори: Л. В. Рєзнікова, О. Ю. Пархоменко, В. М. Дармосюк.
 7. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір «Модель формування технологічної компетентності майбутнього викладача природничо – математичних наук («МФТК»)» № 102296 від 03.02.2021 р. Автори: І.В. Манькусь, Л. С. Недбаєвська, В. М. Дармосюк.
 8. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір «Студентоцентрований STEM – центр» № 02297 від 03.02.2021 р. Автори: Р. В. Дінжос, І.В. Манькусь, В. М. Дармосюк.
 9. Патент на корисну модель «Активатор-змішувач» №144793 від 26.10.2020, бюлетень №20 (UA) Україна, МПК, В28С 5/46. Автори: Р .В. Дінжос, В. І. Гуйтур, В. М. Дармосюк.