Зосімов В’ячеслав Валерійович

В.о. завідувача кафедри інформаційних технологій (2019 – поточний момент), доктор технічних наук.
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.212
E-mail: zosimovvv@gmail.com
Основні курси: веб-технології та веб-дизайн, технології захисту інформації, програмування, управління ІТ-проектами

Освіта

2019 захистив докторську дисертацію по спеціальності 01.05.03 на тему «Моделі та засоби інтелектуальної обробки даних корпоративних веб-ресурсів»

2015-2018 докторантура Київського національно університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

2012 захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.13.06 на тему «Моделі і технології підвищення ефективності пошуку релевантної інформації в Інтернеті з застосуванням індуктивних алгоритмів»

 2008-2011 аспірантура Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

2006-2008 здобув кваліфікацію магістра комп’ютерних наук за спеціальністю “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

2002-2006 здобув кваліфікацію бакалавра інформатики, вчителя інформатики та математики загальноосвітньої школи другого ступеня за напрямом підготовки «Прикладна математика», Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Професійна кар’єра

2019-поточний момент в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій  Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

2012-2019 на посаді доцента кафедри інформаційних технологій Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

2011-2012 старший викладач кафедри прикладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

Здобуття

2020 доктор технічних наук за спеціальність 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

2019 експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2019 сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти

2012 кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

Публікації

  1. Stepashko V., Bulgakova O., Zosimov V. Construction and research of the generalized iterative GMDH algorithm with active neurons. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer Verlag. 2018. Vol. 689. P. 492-510. ISSN 2194-5365
  2. Zosimov V. Khrystodorov O., Bulgakova O. Dynamically changing user interfaces: software solutions based on automatically collected user information. Programming and Computer Software. 2018. Vol 44 (6). P. 492-498. Print ISSN 0361-7688
  3. Зосимов В.В., Христодоров А.В., Булгакова А.С. Программные решения для динамического изменения пользовательского интерфейса на основе автоматически собранной информации о пользователе. Труды Института системного программирования. 2018. том 30 (вып. 3), С. 207-220. Print ISSN 2079-8156
  4. Stepashko V., Bulgakova O., Zosimov V. Numerical study of the generalized iterative algorithm GIA GMDH with active neurons. Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2017, IEEE, Lviv, 6 November 2017. 496-500. ISBN: 978-1-5386-6463-6
  5. Zosimov V., Bulgakova O. Usage of Inductive Algorithms for Building a Search Results Ranking Model  Based on Visitor Rating Evaluations. Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018, IEEE, Lviv, September 2018. 466-470 ISBN: 978-1-5386-6463-6

Монографії та навчальні посібники:

  1. Zosimov V., Stepashko V., Bulgakova O. Enhanced technology of efficient Internet retrieval for relevant information using inductive processing of search results: monograph/ G.Setlak, M.Alexandrov, K.Markov (Eds.). Rzeszow, Poland; Sofia, Bulgaria: ITHEA, 2012. 345 p.
  2. Зосімов В.В., Погромська Г.С., Махровська Н.А., Булгакова О.С. Інформаційний аналіз управління процесами в складних системах: теорія та практика: монографія. Миколаїв, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2018. 217 с.
  3. Степашко В.С., Зосімов В.В., Булгакова О.С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання: монографія. Київ: Наукова думка, 2018. 190 с.
  4. Булгакова О.С., Зосімов В.В., Погромська Г.С., Махровська Н.А. Інформатика: візуальне програмування: навч.-метод. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 312 с. (гриф МОН України, лист №1/11-1208 від 29.01.14)

Повний список публікацій >>>