Зосімов В’ячеслав Валерійович

завідувач кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.212
E-mail: zosimovvv@gmail.com
Основні курси: веб-технології та веб-дизайн, технології захисту інформації, програмування, управління ІТ-проектами

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0824-4168

Google Scholar: Зосімов В.В.

 Scopus ID: 57188682230

Researcher ID:  https://publons.com/researcher/1812193/viacheslav-zosimov/

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор технічних наук (01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем); кандидат технічних наук ( 05.13.06 – інформаційні технології).

Базова освіта: 

 • магістр за спеціальністю “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, кваліфікація «магістр комп’ютерних наук», Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 • бакалавр інформатики, кваліфікація вчителя інформатики та математики загальноосвітньої школи другого ступеня за напрямом підготовки «Прикладна математика», Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Тема  дисертацій:

Докторська: «Моделі та засоби інтелектуальної обробки даних корпоративних веб-ресурсів» за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, 2019, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1909162

Кандидатська: «Моделі і технології підвищення ефективності пошуку релевантної інформації в Інтернеті з застосуванням індуктивних алгоритмів» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, 2012, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0047954

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • веб-технології та веб-дизайн,
 • технології захисту інформації,
 • програмування,
 • управління ІТ-проектами

 

Наукова та організаційна робота:

 – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 126 Інформаційні системи та технології (додаток до РЕЄСТРУ експертів для проведення акредитацій освітніх програм від «23» грудня 2019 року).

– член редакційної колегії наукового журналу «Control Systems and Computers» («Системи керування та комп’ютери»), що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, та ступеня доктора філософії Міністерства освіти та науки України з фізико-математичних та технічних наук, категорія «Б».

– член вченої ради механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету  імені В.О. Сухомлинського

– Науковий керівник науково-дослідної роботи «Інтелектуальний пошук та обробка даних в мережі Інтернет», номер державної реєстрації НДР 0121U109370.

– Входить до складу робочої групи програми Еразмус+ для реалізації проєкту «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine`s Multilingual Education and European Integration – MultiEd», реєстраційний номер 610427-EEP-1-2019-1-ЕЕ-ЕРРКА2-СВНЕ-JP).

– Керівник роботи студентів:

Бузака В.О., диплом 2 ступеня XIV Міжнародного відкритого конкурсу із веб-дизайну та комп’ютерної графіки (категорія: веб-дизайн ), 2016 р.

Ісмаїлова Ріфата Оріф огли., спеціальності «Комп’ютерні науки» МНУ ім. В.О. Сухомлинського Всеукраїнського конкурсу наукових робіт,  диплом III ступеня, 2018 р.

Газізов Д, Бузак В. Міжнародного конкурсу з комп’ютерної графіки та веб-дизайну «CreDiCo» – 2019. Бузак В. посів 3 місце у категорії Веб-дизайн: Програмна реалізація. Газізов Д. посів 3 місце у категорії Веб-дизайн: Графічне оформлення.

Наукові та професійні інтереси: Пріоритетні напрямки дослідження базуються на семантичному підході до пошуку та обробки даних в мережі Інтернет.

Підвищення кваліфікації/В2:

 • сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (№ сертифікату: GE048ONU19 від 28.09.2019);
 • підвищення кваліфікації експертів Національного агентства із забезпечення якості освіти, сертифікат №0050/2021(163) від 23.03.2021 (30 годин);
 • стажування в Національному університеті «Львівська політехніка» за програмою «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід» у межах проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities» / ExTech, 3-11 March 2021 (30 hours);
 • Захист докторської дисертації, 2019;
 • стажування в Софіївському університеті «Св. Климент Охридски» (м. Софія, Республіка Болгарія) з 03.07.2017 р. до 16.07.2017 р. (посвідчення № 1260 від 03.07.2017 року, 6.5 кредитів).

 

Основні публікації за 2016-2021 рр.:

Патенти та авторські свідоцтва:

 1. Зосімов В.В., Ісмаїлов Ріфат Оріф огли, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Комп’ютерна програма віддаленого керування електронними пристроями для бездротових команд” №69350 від 22.12.2016
 2. Зосімов В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Система псевдоідентифікації користувачів на основі поведінкових характеристик” №83716 від 14.12.2018.
 3. Зосімов В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Система ранжування результатів видачі пошукових систем на основі оцінок користувачів” №86961 від 19.03.2019.
 4. Зосімов В.В. Сущенко Р. Ю., Булгакова О. С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Автоматизована система встановлення та налаштування CMS відкритого доступу” № 90314 від 01.07.2019.
 5. Зосімов В.В. Кудрявцев А. В., Булгакова О. С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Програмний додаток для безпечного виконання функцій у багатопоточному середовищі” № 90312 від 01.07.2019.
 6. Зосімов В.В. Паршин О. Ю., Булгакова О. С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Система автоматизації завантаження контенту на веб-ресурс електронної комерції” № 90428 від 02.07.2019.
 7. Зосімов В.В. Булгакова О. С. Чернищук І. Г. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Aquacontrol» («AquaC») № 96677 від 17.03.2020.
 8. Зосімов В.В. Булгакова О. С. Чернищук І. Г. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Ігровий ассет для спілкування користувачів у багатокористувацькій версії гри» № 96676 від 17.03.2020.

 

Монографії:

 • Зосімов В.В., Погромська Г.С., Махровська Н.А., Булгакова О.С. Інформаційний аналіз управління процесами в складних системах: теорія та практика: монографія. Миколаїв, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2018. 217 с.
 • Степашко В.С., Зосімов В.В., Булгакова О.С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання: монографія. Київ: Наукова думка, 2018. 190 с.

Навчально-методичні праці:

 1. Броницька Н.А., Танкова Н.В., Булгакова О.С., Зосімов В.В.
  Інформатика: мова програмування Pascal (кредитно-трансферна система):навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів .Миколаїв, 2016. -324 с.
 1. Зосімов В.В., Погромська Г.С., Махровська Н.А., Булгакова О.С. Програмування: мова програмування С++: навч.-метод. посіб. Миколаїв : МНУ, 2018. 273 с.
 2. Булгакова О.С., Зосімов В.В., Поздєєв В.О. Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика: навч. посіб. Херсон : ОЛДІ–ПЛЮС, 2020. 356 с.

Публікації у наукометричній базі Scopus, WoS

 1. Zosimov, V., Stepashko, V.Bulgakova, O. Inductive Building of Search Results Ranking Models to Enhance the Relevance of Text Information Retrieval Proceedings – International Workshop on Database and Expert Systems Applications, DEXA, 2016, 2016-February, стр. 291–295, 7406309
 2. Stepashko V., Bulgakova O., Zosimov V. Numerical study of the generalized iterative algorithm GIA GMDH with active neurons. Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2017, IEEE, Lviv, 6 November 2017. P. 496-500. ISBN: 978-1-5386-6463-6 (printed)
 3. Stepashko V., Bulgakova O., Zosimov V. Construction and research of the generalized iterative GMDH algorithm with active neurons. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer Verlag. 2018. Vol. 689. P. 492-510. ISSN 2194-5365
 4. Zosimov V. Khrystodorov O., Bulgakova O. Dynamically changing user interfaces: software solutions based on automatically collected user information. Programming and Computer Software. 2018. Vol 44 (6). P. 492-498.  Print ISSN 0361-7688
 5. Zosimov V., Bulgakova O. Usage of Inductive Algorithms for Building a Search Results Ranking Model  Based on Visitor Rating Evaluations. Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018, IEEE, Lviv, September 2018. P. 466-470 ISBN: 978-1-5386-6463-6
 6. Zosimov, V.Bulgakova, O. Calculation the Measure of Expert Opinions Consistency Based on Social Profile Using Inductive Algorithms Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1020, стр. 622–636
 7. Zosimov, V.Bulgakova, O.Pozdeev, V. Complex internet data management system Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1246 AISC, стр. 639–652
 8. Zosimov, V.Bulgakova, O. Development of domain-specific language for data processing on the Internet. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 – Proceedings, 2020
 9. Zosimov, V.Bulgakova, O. Web data displaying approach based on user`s semantic profile templates. 2020 IEEE International Workshop on Information Modeling. Data and Knowledge Engineering, IWIMDKE 2020
 10. Viacheslav Zosimov, Oleksandra Bulgakova. Application of Personalized Ranking Models Based on Expert Evaluations for Sorting Goods on E-commerce Web Resources. 2020 IEEE International Workshop on Inductive Modeling, IWIM 2020

 

Публікації у фахових виданнях України (категорія Б)

 1. Зосимов В.В. Побудова загальної структури корпоративних веб–ресурсів. Системи керування та комп’ютери. 2019. №  1. С. 31–40.
 2. Bulgakova O. S., Zosimov V.V., Kudriavtsev A. VPozdeev V. O. Algorithmic modifications in procedural generation systems. Control Systems and Computers. 2019. № 3. С. 52–59.
 3. Bulgakova O. S., Zosimov V.V. Reactive Programming Paradigm for Development User Interfaces. Control Systems and Computers. 2019. № 5. С. 62–69.
 4. Bulgakova O.S., Zosimov V.V., Popravkin P.D. Storing JWT Token in Local Variables. Control Systems and Computers. 2020. № 6. C. 55-63.

Публікації у фахових виданнях України (категорія В)

 1. Зосимов В.В. Исследование значимости признаков ранжирования результатов работы поисковых систем. Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. Київ, 2016. Вип. 8. С. 111-116.
 2. Зосімов В.В. Застосування кластерного аналізу для відсіювання пошукового спаму. Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. Київ, 2017. Вип. 9.   С. 95-100.
 3. Зосімов В.В., Христодоров О.В., Булгакова О.С. Технологія автоматизованої адаптації веб-додатків на основі ідентифікації кіберсутностей. Управляющие системы и машины, УСИМ. 2018. №3. С. 51-59.
 4. Зосимов В.В. Комплексний підхід до підвищення якості пошуку інформації в мережі Інтернет. Управляющие системы и машины, УСИМ.  2018. №4. С. 32-45.
 5. Зосимов В.В. Побудова особисто-орієнтованих моделей ранжування результатів пошуку інформації. Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. Київ, 2018. Вип. 9. С. 87-93.