Богославська Аліна Вікторівна

Освіта

Миколаївський державний аграрний університет, 2005 р. спеціальність: Менеджмент організацій, кваліфікація економіст-менеджер Доктор економічних наук, ДД № 005828, дата видачі 29.09.2016 р. Атестаційна колегія, спеціальність
(08.00.05) – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Публікації

  1. BogoslavskaA.V. Практические вопросы регионального развития особо охраняемых природных территорий и объектов природно-заповедного фонда/ A.В. Богославская, И.Н. Семенчук / Вектор науки ТГУ. –Тольятти, 2014. – №3(18).– С.66-69.

  2. Богославська А. В. Концептуальні засади управління розвитком заповідних територій / А. В. Богославська. – Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – 40 с.

  3. Богославская A. В. Теоретико-методические основы формирования стратегии развития заповедных территорий / A.В. Богославская //Карельский научный вестник. –Тольятти, 2015. – №1(10). – С.95- 99.

  4. Богославська А.В. Концепція “SMARTCITY” у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень/ А.В. Богославська, І.В. Гончаренко // Науково-практичний журнал Регіональна економіка. – 2017- №2 – с. 52-56

  5. Богославська. А.В. Економічні індикатори сільськогосподарського
    землекористування в системі моніторингу сталого розвитку України/ А.В. Богославська, О.І. Котикова // “Агросвіт”. – 2017.- № 9 травень – С.28-30.

 

Економічна теорія

123 комп’ютерна інженерія

Економічні студії

292 міжнародні економічні відносини, 073 менеджмент, 072 фінанси банківська справа та страхування

Економіка і бізнес

122 комп’ютерні науки

Міжнародний маркетинг

073, менеджмент 292 міжнародні економічні відносини

Міжнародний фінансовий ринок

292 міжнародні економічні відносини