Недбаєвська Людмила Степанівна

доцент кафедри фізики та математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: docent1812@gmail.com
Основні курси: Методика і технологія викладання фахових дисциплін у закладах вищої та спеціальної освіти, Методика викладання фізики

Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2BWwx6EAAAAJ

Учене звання: Доцент кафедри фізики

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук з 1991 року, зі спеціальності 13.00.02 Методика викладання фізики

Базова освіта: Повна вища освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика»

Інформація  про  захист  дисертації: «Реалізація прогностичної функції фізичної теорії  при навчанні фізики ( На прикладі розділу Електродинаміка) », спеціальність 13.00.02 – методика викладання фізики, захищено «26» грудня 1991 року у спеціалізованій вченій раді К. 113.01.04 Київського державного педагогічного  інституту імені М.П. Драгоманова

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 • Методика і технологія викладання фахових дисциплін у закладах вищої та спеціальної освіти
 • Методика викладання фізики

 

Підвищення  кваліфікації:  2018р., Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, довідка про проходження стажування № 65 від 29.03.2018

Наукові  публікації:

 1. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С. Оптичний пінцет (до теми «Лазери»)  «Фізика в школах України», № 5-6, березень 2015 р. – С. 18-20.
 2. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С. Фізика як невід’ємна складова людської культури  «Фізика в школах України», № 7-8, квітень 2015 р. – С. 21-24.
 3. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В. Особливості підготовки майбутніх викладачів фізики: технологічний аспект  Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізова-ному суспільстві» (29 жовтня 2015 р.), Миколаїв: МОІППО. – 220 с. – С. 115-119.
 4. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В. Удосконалення фізичної освіти в загальноосвітній школі через осучаснення її  змісту   Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості підвищення якості природничої освіти в технологізова-ному суспільстві» (29 жовтня 2015 р.), Миколаїв: МОІППО. – 220 с. – С. 133-134.
 5. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С. Культурологічний підхід до узагальнення знань з фізики  Зб. «Питання удосконалення змісту і методики викладання фізики у середній і вищій школі». Випуск 21. Миколаїв: МНУ, 2015. – 117 с. – С. 5–12.
 6. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В. Формування технологічної культури майбутнього викладача фізики  Зб. «Питання удосконалення змісту і методики викладання фізики у середній і вищій школі». Випуск 21. Миколаїв: МНУ, 2015. – 117 с. – С. 12–20.
 7. Недбаєвська Л.С.,Михалко Н.М.Виховання екологічної культури учнів: роль вчителя фізики  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини», Миколаїв, 17-19 вересня 2015 р. – С. 184-186.
 8. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В.Підготовка викладача фізики: технологічний аспект  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини», Миколаїв, 17-19 вересня 2015 р. – С. 181-184.
 9. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В.Здібність до прогнозування – один із засобів підвищення ефективності і якості навчання фізиці  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини», Миколаїв, 17-19 вересня 2015 р. – С. 179-181.
 10. Недбаєвська Л.С.,Ольшановський В.Формування вмінь активізації пізнавальної діяльності при вивченні фізики у сучасній школі  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини», Миколаїв, 17-19 вересня 2015 р. – С. 187-189.
 11. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В.Освітній проект «Повертаємось до реальності» як шлях профілактики комп’ютерної залежності  Наук.-практ. конференція «Стан та вдосконалення безпеки інформаційно-комунікаційних систем» (9-12 червня 2015 р.). – Миколаїв-Коблево. –107 с. – С. 28–29.
 12. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С.Флуоресцентні мікроскопи – мікроскопи нового покоління  Фізика в школах України, № 13-14, 2015. – С. 77–79. (фахове видання)
 13. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С.Узагальнюючий урок «Фізика і духовна культура  людини»  «Фізика та астрономія в рідній школі», № 3, травень-червень, 2015 р. – С. (фахове видання)
 14. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С.Екологічна освіта і культура учнів: роль учителя фізики  Фізика в школах України, № 21-22, 2015. – С. (фахове видання)
 15. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С.Що таке світлодіод і чому за ними майбутнє  Фізика в школах України, № 19-20, 2015. – С. 6-9. (фахове видання)
 16. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С.Нерозв’язані проблеми сучасної фізики (до теми «Сучасна фізична картина світу»)  Фізика в школах України, № 1-2, січень 2016. – С. (фахове видання)
 17. Недбаєвська Л.С.,Сущенко С.С.Використання наукових методів пізнання на уроках фізики  Фізика в школах України, № 11-12,червень 2016. – С. (фахове видання)
 18. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В.Особливості підготовки майбутніх викладачів фізики: технологічний аспект  Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 133. – Чернігів, 2016. – 281 с. – С. 132–137.(фахове видання)
 19. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В.Технологічний аспект підготовки викладачів фізики   Вища школа, № 2 (139). – 2016. – 126 с. – С. 79–88.(фахове видання)
 20. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В. Технологія майстер-класу -джерело формування професійних компетентностей викладання фізики  INDEX-COPERNICUS, Полтава, 2017. «Витоки педагогічної майстерності», вип.19, серія «Педагогічні науки» (фахове видання)
 21. Недбаєвська Л.С. STEM-майданчик «Discovery» Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.25, Миколаїв, 2019,МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.18-20
 22. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В., Дармосюк В.М. Формування професійних компетентностей майбутніх викладачів в контексті stem-освіти Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.25, Миколаїв, 2019,МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.20-24
 23. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В. Підготовка фахівців в ЗВО: інновації в методах і формах  Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. – № 3. – Миколаїв, 2018. – С. 199-205
 24. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В. Впровадження STEM-майданчиків як сучасних освітніх середовищ у професійній діяльності вчителя  Н.ж. «Фізмат. освіта». – № 1(19), Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – 2019. – С. 130-134.(фахове видання категорії Б )
 25. Недбаєвська Л.С.,Манькусь І.В., Дармосюк В.М., Дінжос Р.В.. Технологічна компетентність майбутнього викладача природничо-математичних дисциплін як складова його професійної підготовки  Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23). С. 76-82. (фахове видання категорії Б)
 26. Недбаєвська Л.С.,Дармосюк В.М.,Манькусь І.В, Пархоменко О. Ю. Інноваційне освітнє середовище: технології створення  Інженерні та освітні технології, 2020. Т.8(1). С.85-94
 27. Недбаєвська Л.С.,Дармосюк В.М., Манькусь І.В, Пархоменко О. Ю.  Студентоцентрований навчально-практичний центр як складова інноваційного освітнього середовища  Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.26, Миколаїв, 2020, МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.17-27
 28. Недбаєвська Л.С.,Дармосюк В.М., Манькусь І.В, Дінжос Р.В.. Модель формування технологічної компетентності майбутнього викладача природничо-математичних дисциплін.  Наук.-метод. журнал «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі», вип.26, Миколаїв, 2020, МНУ ім.В.О.Сухомлинського, С.5-16

 

Навчально-методичні праці:

 1. Сущенко С.С., Недбаєвська Л.С., Манькусь І.В. Сучасна фізика в школі: навчальний посібник. Харків: Видавнича група «Основа», 2015.  125 с.
 2. Дінжос Р.В., Недбаєвська Л.С., Манькусь І.В. Сучасний урок фізики в контексті STEM-освіти: навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017. 152 с.
 3. Недбаєвська Л.С., Сущенко С.С., Манькусь І.В. Технології та методика навчання фізики: навчально-методичний посібник . Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2018. 164 с.
 4. Недбаєвська Л.С.Методичні рекомендації до проведення стажування у ЗВО. Методичні рекомендації. МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2019.
 1. Дінжос Р.В., Недбаєвська Л.С., Манькусь І.В. Інноваційне освітнє середовище : технології створення: монографія. Миколаїв: Іліон, 2019. 250 с.
 2. Манькусь І.В. Фізичний експеримент в контексті STEM-освіти: Методичні рекомендації до ПШДЕ. Миколаїв: МНУ, 2020. 120 с.
 3. Дінжос Р.В., Манькусь І.В. Підготовка вчителя: сучасний вимір: монографія. Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2020. 291 с.

 

Додаткова інформація: 

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Відкритий освітній проект «Крок до науки» № 67449 від 26.08.2016р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Галерея творчих особистостей» №75304 від 11.12.2017р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEM-майданчик як компонент розвитку нової української школи» №77298 від 05.03.2018 Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Кастинг професій» № 82623 від 31.10.2018р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Перлини світу» №82622 від 31.10.2018р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Discovery» №86188 від 20.02.2019р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Чарівні світи» №86187 від 10.02.2019р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір STEM-майданчик «Bank of science» №95901 від 10.02.2020р Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «STEM-майданчик як технологія транс дисциплінарного підходу» №95902 від 10.02.2020 Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Університетські студії, як інноваційна форма педагогічної освіти» №96341 від 25.02.2020 Автори: Манькусь І.В,, Недбаєвська Л.С., Дінжос Р.В.
 11. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір «Модель формування технологічної компетентності майбутнього викладача природничо – математичних наук («МФТК»)» № 102296 від 03.02.2021 р. Автори: І.В. Манькусь, Л. С. Недбаєвська, В. М. Дармосюк.

 12. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір «Студентоцентрований STEM – центр» № 02297 від 03.02.2021 р. Автори: Р. В. Дінжос, І.В. Манькусь, В. М. Дармосюк.

 13. Патент на корисну модель №144793 від 26.10.2020, бюлетень №20 (UA) Україна, МПК, В28С 5/46. «свтавить»  Автори: Р .В. Дінжос, В. І. Гуйтур, В. М. Дармосюк.