Буклет механіко-математичного факультету

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Декан механіко-математичного факультету – кандидат фізико-математичних наук, доцент Овчаренко Анатолій Володимирович.

Механіко-математичний факультет Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського – один із найстаріших в університеті. Юридично та фактично створений у 1933 році, але історія його розпочалася з фізико-математичного відділення, яке діяло з 1917 року.

Наші переваги

 • Підготовка висококваліфікованих фахівців фізико-математичного напряму, комп’ютерної інженерії та інформатики.
 • 90% студентів факультету навчаються за кошти державного бюджету.
 • Іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку.
 • Цікаве та різнобарвне студентське життя: наукові гуртки, пізнавальні практики в обсерваторії університету, спортивні секції, художня самодіяльність.
 • Аспірантура за спеціальностями: Механіка деформівного твердого тіла, Фізика плазми, Механіка рідини, газу та плазми.

 

3

На механіко-математичному факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями.

 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 014 Середня освіта (Фізика)
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 113 Прикладна математика
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 123 Комп’ютерна інженерія

Форми навчання: денна та заочна.

Підготовка фахівців ведеться за ступенем бакалавр та магістр.

Випускники спеціальності «Середня освіта (Фізика)» можуть працювати:

– у науково-дослідних установах;
– у виробничих установах освіти фізичного профілю;
– на підприємствах природоохоронного комплексу;
– Вчителями фізики, астрономії;
– старшими лаборантами;
– завідувачами лабораторій;
– викладачами навчальних закладів;
– інженерами-лаборантами;
– науковими співробітниками;
– керівниками-консультантами.

DSC_4538

Випускники спеціальності «Середня освіта (Математика)» можуть працювати:

– викладачами загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів;
– дослідниками та розробниками в галузях природничих, технічних наук та управління;
– науковими співробітниками;
– керівниками-консультантами.

Випускники спеціальності «Прикладна математика» можуть працювати:

– фахівцями в різних галузях обчислень;
– фахiвцями-статистами;
– науковими співробітниками;
– адміністраторами задач;
– інженерами автоматизованих систем керування виробництвом;
– прикладними програмістами;
– інженерами-механіками в галузях машинобудування, енергетики, зв’язку, будівництва та архітектури;
– співробітниками науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, конструкторських бюро та заводських лабораторій.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» можуть працювати:

– спеціалістами в галузі обчислювальних систем;
– фахівцями в галузі програмування;
– розробниками програмного забезпечення та комп’ютерних програм;
– аналітиками програмного забезпечення та мультимедіа;
– аналітиками операційного та прикладного програмного забезпечення.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати:

– аналітиками та дослідниками інтелектуальних комп’ютерних систем та мереж;
– аналітиками та дослідниками в галузі комп’ютерних інтернет-технологій;
– спеціалістами з комп’ютерних систем штучного інтелекту;
– спеціалістами з комп’ютерних інтелектуальних систем керування технологічними процесами та виробництвом;
– спеціалістами з комп’ютерних систем та мереж;
– спеціалістами з програмного забезпечення;
– інженерами-програмістами;
– спеціалістами з інтернет-технологій.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат) та додаток до нього;
 • сертифікати ЗНО 2016 р. або 2017 р.;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • документи, що надають право на пільги (за наявності).

 

ФОТО 8

Для вступу на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали необхідно подати наступні сертифікати ЗНО за 2016р. або 2017 р.:

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або фізика

 

Для вступу на всі інші спеціальності факультету необхідно подати наступні сертифікати ЗНО за 2016р. або 2017 р.:

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або Історія України

ФОТО 5

 

Адреса: навчальний корпус № 2, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030
Телефон деканату: (0512) 37-88-12
Телефон відділу довузівської підготовки: (0512) 37-88-44
Сайт університету: http://mdu.edu.ua
Сайт факультету: http://math.mdu.edu.ua