Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Студентська рада


Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи.

Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.

Органи студентського самоврядування створюються та функціонують на принципах демократичності, гуманізму, гласності та рівноправності всіх їх членів.

Студенти мають рівне право на участь в студентському самоврядуванні. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.

Основними завданнями органів самоврядування студентів є:

  • контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення.
План роботи студентської ради (І семестр)

Склад студентської ради механіко-математичного факультету:

Пронтенко Лідія Олександрівна

Голова студентської ради

+380501005758

l.prontenko98@gmail.com

412 група

Демиденко Вікторія Сергіївна

Заступник голови студентської ради

+380631885290

vi.sanders66@gmail.com

262 група

Алексєєва Олена Станіславівна

Секретар

+380988312096
alenalmazz2@gmail.com

232 група

Семенів Олена Геннадіївна

Голова навчально-наукової комісії

+380688267881
semeniv.valentina@yandex.ua

412 група

Велика Тетяна Анатоліївна

Заступник голови навчально-наукової комісії

+380973983770

velikayatanya1601@gmail.com

232 група

Немировський Віталій Олександрович

Голова інформаційно-просвітницької комісії

+380687322055

sir.nemirofff@gmail.com

282 група

Токар Давид Миколайович

Голова соціально-побутової комісії

+380631310158

dcmpank@gmail.com

332 група

Ситарук Анна Костянтинівна

Голова благодійної комісії

+380966583973

annasytaruk@gmail.com

332 група

Геленко Юрій Васильович

Голова спортивно-оздоровчої комісії

+380505875614

urahelenko@gmail.com

382 група

Рєзнікова Людмила Віталіївна

Голова культурно-масової комісії

+380960642556
rezniklb01@gmail.com

112 група

Кримська Вікторія Миколаївна

Заступник голови культурно-масової комісії

+380979401734

vika_krymska@ukr.net

232 група

Кучерук Ангеліна Степанівна

Голова комерційної комісії

+380980643908

bedd12volf@gmail.com

412 група