Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи.

Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.

Органи студентського самоврядування створюються та функціонують на принципах демократичності, гуманізму, гласності та рівноправності всіх їх членів.

Студенти мають рівне право на участь в студентському самоврядуванні. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.

Основними завданнями органів самоврядування студентів є:

  • контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення.

Склад студентської ради механіко-математичного факультету:

XC8rcXi6mjE

Капітоненко Катерина Ігорівна

голова студентської ради факультету

mHxbtIMOj3M

Метліна Вікторія Анатоліївна

заступник голови студентської ради факультету

DSC_7309-2

Семенів Олена Геннадіївна

профорг факультету

tfpcxTFO8TM

Броніцька Таїсія Олегівна

голова навчально-наукової комісії

1cPJmeWj6PI

Григоряк Дмитро Іванович

голова спортивно-оздоровчої комісії

1 (6)

Дзудзело Михайло Миколайович

голова культурно-масової комісії

eMGsBNVhaJw

Шах Оксана Олександрівна

голова благодійної комісії

5rfO-MpbGQs

Кудрявцев Андрій Валерійович

голова інформаційно-просвітницької комісії

Надич Аастасія Сергіївна- Голова спорт.- оздоровч. ком.

Надич Аастасія Сергіївна

голова соціально-побутової комісії

XacM5Ii1b4I

Кондратенко Ірина Геннадіївна

секретар студентської ради факультету

План роботи студентської ради (І семестр)
План роботи студентської ради (ІІ семестр)