Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи.

Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.

Органи студентського самоврядування створюються та функціонують на принципах демократичності, гуманізму, гласності та рівноправності всіх їх членів.

Студенти мають рівне право на участь в студентському самоврядуванні. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.

Основними завданнями органів самоврядування студентів є:

  • контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення.

Склад студентської ради механіко-математичного факультету:

Пронтенко Лідія Олександрівна

голова студентської ради факультету

0501005758

l.prontenko98@gmail.com

Попов Руслан Андрійович

заступник голови студентської ради факультету

0677494706

Семенів Олена Геннадіївна

профорг факультету

tfpcxTFO8TM

Броніцька Таїсія Олегівна

голова навчально-наукової комісії

1cPJmeWj6PI

Григоряк Дмитро Іванович

голова спортивно-оздоровчої комісії

Ситарук Анна Костянтинівна

голова культурно-масової комісії

0966583973

eMGsBNVhaJw

Шах Оксана Олександрівна

голова благодійної комісії

5rfO-MpbGQs

Кудрявцев Андрій Валерійович

голова інформаційно-просвітницької комісії

Токар Давид Миколайович

голова соціально-побутової комісії

0631310158

Кучерук Ангеліна Степанівна

секретар студентської ради факультету

0680802262

План роботи студентської ради (І семестр)
План роботи студентської ради (ІІ семестр)