Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Студентська рада


Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи.

Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.

Органи студентського самоврядування створюються та функціонують на принципах демократичності, гуманізму, гласності та рівноправності всіх їх членів.

Студенти мають рівне право на участь в студентському самоврядуванні. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.

Основними завданнями органів самоврядування студентів є:

  • контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення.
План роботи студентської ради (І семестр)

Склад студентської ради механіко-математичного факультету:

Пронтенко Лідія Олександрівна

Голова студентської ради факультету
0501005758
l.prontenko98@gmail.com

Попов Руслан Андрійович

Заступник голови студентської ради факультету
0677494706

Семенів Олена Геннадіївна

Профорг факультету

Броніцька Таїсія Олегівна

Голова навчально-наукової комісії

Григоряк Дмитро Іванович

Голова спортивно-оздоровчої комісії

Ситарук Анна Костянтинівна

Голова культурно-масової комісії
0966583973

Шах Оксана Олександрівна

Голова благодійної комісії

Кудрявцев Андрій Валерійович

Голова інформаційно-просвітницької комісії

Токар Давид Миколайович

Голова соціально-побутової комісії
0631310158

Кучерук Ангеліна Степанівна

Секретар студентської ради факультету
0680802262