Викладачі

В.о. завідувача кафедри інформаційних технологій (2019 – поточний момент), доктор технічних наук.
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.212
E-mail: zosimovvv@gmail.com
Основні курси: веб-технології та веб-дизайн, технології захисту інформації, програмування, управління ІТ-проектами
Професор кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: borisenko.valery@gmail.com
Основні курси: Інженерна та комп’ютерна графіка, алгоритми та методи обчислень, методи оптимізації та прийняття рішень, технології проектування комп’ютерних систем, функціональне та логічне програмування
Професор кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
Основні курси: Моделювання складних систем та процесі, Прикладна математика. Рівняння математичної фізики, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності у галузі ІТ, Прикладна математика. Сучасні методи в теорії крайових задач
Старший викладач кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: melnikaleksandr908@gmail.com
Основні курси: Системний аналіз та теорія прийняття рішень, Аналіз даних, Системи автоматизованого проектування, Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, Комп’ютерні мережі
Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук.
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.213
E-mail: sashabulgakova2@gmail.com
Основні курси: методи та системи штучного інтелекту, комп’ютерна графіка, програмування, тестування програмного забезпечення
Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.209
E-mail: khodiakovagalina@gmail.com
Основні курси: Алгоритмізація та програмування на С++, спеціалізовані мови програмування, програмування на Java, технології розподілених систем та паралельних обчислень, обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: katushke2017@gmail.com
Основні курси: Програмування у web-середовищі, системне програмування, організація баз даних, паралельні та розподілені обчислення, програмування мобільних пристроїв