Викладачі

завідувач кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.212
E-mail: zosimovvv@gmail.com
Основні курси: веб-технології та веб-дизайн, технології захисту інформації, програмування, управління ІТ-проектами
Професор кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: borisenko.valery@gmail.com
Основні курси: Комп’ютерна графіка. Математичні методи, Теорія програмування, Технології комп’ютерного проектування інформаційних систем, Технології проектування комп’ютерних систем, Функціональне та логічне програмування
Професор кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
Основні курси: Моделювання складних систем та процесі, Прикладна математика. Рівняння математичної фізики, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності у галузі ІТ, Прикладна математика. Сучасні методи в теорії крайових задач
Старший викладач кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: melnikaleksandr908@gmail.com
Основні курси: Системний аналіз та теорія прийняття рішень, Аналіз даних, Системи автоматизованого проектування, Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
Доцент кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.213
E-mail: sashabulgakova2@gmail.com
Основні курси: методи та системи штучного інтелекту, комп’ютерна графіка, програмування, тестування програмного забезпечення
Доцент кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.209
E-mail: khodiakovagalina@gmail.com
Основні курси: Програмування на C++, Алгоритмізація і програмування, Технології розподілених систем та паралельних обчислень, Спеціалізовані мови програмування (Java)
Cтарший викладач кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: katushke2017@gmail.com
Основні курси: Бази даних, Програмування, Програмування у Web-середовищі, Паралельні та розподілені обчислення