Математики та фізики


На виконання рішень вченої ради університету від 02.07.2014 р. (протокол № 13), відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» на базі кафедри математики і механіки в 2014 році було створено кафедри математики і механіки.

СКЛАД КАФЕДРИ МАТЕМАТИКИ

№ п/п П.І.П. Посада
Штатні співробітники
1 Мольченко Леонід Васильович Професор, доктор ф.-м. н, завідувач кафедри
2 Чадаєв Олександр Михайлович Доцент, к. ф.-м. н.
3 Пархоменко Олександр Юрійович Доцент кафедри, к. ф.-м. н.
4 Васильєва Лариса Яківна Ст. викладач, к. ф.-м. н.
5 Дармосюк Валентина Миколаївна Ст. викладач, к. ф.-м. н.
6 Руда Антоніна Михайлівна Ст. викладач
7 Ручинська Наталія Сергіївна Ст. викладач, к. пед. н.
8 Валах Тетяна Ігорівна Ст. лаборант
9 Сорокіна Світлана Георгіївна Ст. лаборант
Сумісники
1 Будак Валерій Дмитрович Професор, док. тех. н.
2 Григоренко Олександр Ярославович Професор, док. фіз. н.

На кафедрі математики працюють 9 викладачів. Із них 3 докторів наук, 3 професорів, 2 доценти і 5 кандидатів наук, 4 старших викладачі і 2 старші лаборанти. Науково-педагогічна спеціальність всіх викладачів кафедри відповідає дисциплінам, які вони викладають.

З 1984 року по 2014 рік кафедру очолював Валерій Дмитрович Будак – випускник університету 1968 року, заслужений діяч науки і техніки, академік АПН України, ректор МНУ ім. В.О.Сухомлинського, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, срібною Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» ІV ступеня.

А у вересні 2012 його нагороджено орденом «За заслуги» II ступеня.

Molchenko_300x450  

Сьогодні кафедрою математики керує доктор фізико-математичних наук, професор Мольченко Леонід Васильович.

Закінчив мех.-мат. факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1966).
У 1969 захистив кандидатську дисертацію “Численно-аналитическое решение динамических задач теории пологих оболочек”. Докторську дисертацію “Нелинейные задачи магнитоупругости токонесущих пластин и оболочек” захистив у 1990.

Починаючи з 1966 працював в Київському університеті на посадах асистента (1966), старшого викладача (1971), доцента (1979-1984), професора (1992). У 2003 – 2015 роках очолював кафедру механіки суцільних середовищ на фізико-математичному факультеті Київського національного університету імені Т.Шевченка.

З жовтня 2015 року очолює кафедру математики Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Викладачі кафедри забезпечують викладання математичних дисциплін на механіко-математичному факультеті і у інших підрозділах університету.

Ще один напрям роботи кафедри – робота з обдарованою учнівською і студентською молоддю, підготовка юних математиків до математичних олімпіад і змагань обласного, республіканського і міжнародного рівнів. Щороку кафедра разом з ОІУУ бере участь в організації і проведенні районних, міських і обласної олімпіад юних математиків. Головою журі обласної олімпіади більше 35 років незмінно був В.М.Лейфура, а членами журі – викладачі і доценти кафедри О.І.Баран, Л.Я.Васильєва, В.М.Дармосюк, В.А.Майборода, І.А.Марнянський і інші. А В.М.Лейфура, О.М.Чадаєв і В.П.Черкасенко багато років були членами журі Всеукраїнських олімпіад. В.М.Лейфура також був деякий час керівником Республіканської команди юних математиків, яка під його керівництвом досягла значних успіхів у змаганнях, а Валентин Миколайович Лейфура, за значні досягнення у підготовці команди до Міжнародних олімпіад, одержав почесне звання «Заслужений вчитель України». В 1992 р. видавництво «Вища школа» опублікувало книгу В.М.Лейфури «Математичні задачі евристичного характеру».

З 2011 року при активній участі викладачів кафедри математики і механіки МНУ на базі Миколаївського муніципального колегіуму проводяться змагання юних математиків, присвячені пам’яті професора Валентина Миколайовича Лейфури.

Викладачі кафедри забезпечували проведення спецкурсів, факультативів та практикумів в різних школах міста, зокрема в ліцеї «Педагог», в Муніципальному колегіумі, і фізико-математичних

  1

класах школи № 6. О.І.Баран, Л.Я.Васильєва, В.М.Дармосюк і А.М.Руда працюють в Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на курсах підвищення кваліфікації вчителів, надають методичну допомогу вчителям шкіл з поглибленим вивчення природничо-математичних дисциплін.

Викладачі кафедри О.І.Баран, В.М.Дармосюк працюють в Малій Академії Наук з часу її створення: читають лекції, надають допомогу при написанні конкурсних робіт, беруть участь у рецензуванні і в проведенні захисту наукових робіт членів МАН. О.І.Баран, разом з міським відділом освіти, проводить інтернет-олімпіади для молодших школярів міста.

Викладачі кафедри Баран О.І., Васильєва Л.Я., Менько Я.П., Тесленко Л.С., Руда А.М., Чадаєв О.М. і інші нагороджені орденами і медалями, Почесними грамотами міністерства освіти, почесними знаками «Відмінник народної освіти» і «відмінник освіти України».