Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Історія кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики


17 квітня 1990 року на базі кафедри математики при фізико-математичному факультеті створено кафедру інформатики та обчислювальної техніки.

У 2000 році кандидатом педагогічних наук, завідувачем кафедри інформатики та обчислювальної техніки Ходяковою Галиною Вікторовною було підготовлено пакет документів щодо ліцензування спеціальності „Інформатика”.

Після отримання ліцензії на підготовку студентів з напряму 0802 Прикладна математика у 2002 році було проведено набір студентів за спеціальністю „Інформатика”. У 2007 році – відкрито заочне відділення цієї спеціальності.

На фізико-математичному факультеті за наказом по МДУ № 78 від 04.07.2003р. на зміну кафедри інформатики та обчислювальної техніки, яка існувала з 17 квітня 1990 року, створюється кафедра інформаційних технологій, а за наказом по МДУ № 89 від 07.07.2004 р. вона перейменовується у кафедру прикладної математики, професорсько-викладацький склад якої здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.080200 „Інформатика”.

Завідувачем кафедри прикладної математики було призначено доцента Шебаніну Людмилу Петрівну, а з 1 вересня 2006 р. професора Муленко Івана Олексійовича.

З листопада 2006 кафедру прикладної математики було розділено на дві. Структура, яка успадкувала назву “Кафедра прикладної математики”, покликана опікуватися переважно спеціальністю “Інформатика”.

З  2010  року  назва кафедри  прикладної математики змінюється на кафедру інформатики.

З 1. 09. 2011р. завідувачем кафедри інформатики було призначено професора, доктора технічних наук Борисенка В.Д.

З 1 вересня 2012р. у зв’язку з реорганізацією кафедр інформатики та прикладної математики, було утворено кафедру прикладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій, яку очолив професор, доктор фізико-математичних наук Поздєєв В.О.

З 2015 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Булгакова Олександра Сергіївна.

На сьогоднішній день на кафедрі комп’ютерних наук та прикладної математики працює 14 викладачів (1 професор, 10 доцентів, 3 викладачі).

 

Завідуючі кафедрою інформатики з 1990 року

Роки ПІБ
1990-1993 ПРЯДКО Володимир Олексійович
1993-1995 БАТХІН Олександр Борисович
1995-2002 ХОДЯКОВА Галина Вікторівна
2002-2005 ШЕБАНІНА Людмила Петрівна
2005-2006 ТИХОНОВА Тетяна Валентинівна
2006-2011 МУЛЕНКО Іван Олексійович
2011-2012 БОРИСЕНКО Валерій Дмитрович
2012-2014 ПОЗДЄЄВ Валерій Олександрович
з 2015 БУЛГАКОВА Олександра Сергіївна