Завідувач кафедри

Дінжос Роман Володимирович

 
Робоча адреса:  вул. Нікольська, 24
Електронна пошта dinzhosrv@gmail.com
Основні курси:  Атомна та ядерна фізика, Фізика елементарних частинок та ядра, Фізика полімерів, Спеціальний фізичний практикум

Вчене звання: професор

Науковий ступінь:

2006 р. Кандидат фізико-математичних наук. Спеціальність 01.04.19 – Фізика полімерів. Інститут хімії високомолекулярних сполук (Київ)

2018 рік Доктор технічних наук. Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Інститут технічної теплофізики (Київ)

Науково-методична робота: Загальна кількість публікацій Дінжоса Р.В.

через понад 210 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: Фізика макромолекулярних структур. Нанофізика.