Викладачі

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: yushchishinaanna@gmail.com
Основні курси: Хімія загальна та неорганічна, Хімія аналітична, Хімія фізична та колоїдна, Спецлабпрактикум з фізико-хімічних методів аналізу.
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: tsvyakho@gmail.com
Основні курси: Біохімія, Хімія біоорганічна, Клінічна біохімія, Молекулярна біологія, Біотехнологія
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: pshychenko85@gmail.com
Основні курси: Порівняльна цитологія, Порівняльна гістологія, Спеціальна гістологія, Клінічна цитологія, Вікова фізіологія та шкільна гігієна
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: hrizantema84.84@gmail.com
Основні курси: Генетика, Імунологія, Молекулярна генетика, Генетичні дослідження біологічних систем, Біологія постембріонального розвитку, Методи імунодіагностики.
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: babichoa@ukr.net
Основні курси: Комп’ютерна хімія, Біоорганічна хімія, Органічна хімія, Клінічна біохімія, Біохімічні механізми порушення клітин
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: anasevich28@gmail.com
Основні курси: Біофізика, Фізіологія людини та тварин, Радіобіологія, Токсикологія