Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрями підготовки кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики


Напрям підготовки 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

 

ПОТРЕБА У ІТ-ФАХІВЦЯХ  зростає з року в рік у зв’язку з неухильним зростанням оснащеності обчислювальною технікою не тільки великих виробництв і наукових центрів, але й підприємств середнього та малого бізнесу.

Протягом багатьох років підготовку бакалаврів та магістрів за напрямком “Комп’ютерні науки та ІТ” здійснює кафедра прикладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій. Високо-кваліфіковані викладачі кафедри забезпечують високий рівень підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, що дозволяє випускникам домагатися відмінних результатів у своїй професійній діяльності.

ФАХІВЕЦЬ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІТ володіє сучасними інформаційними комп’ютерними технологіями, має знання в області теоретичної інформатики, програмування, обслуговування обчислювальної техніки, може виконувати роботи з розробки та застосування прикла­дного програмного забезпечення ПК та мереж, кваліфіковано використовувати обчислювальну техніку та комп’ютерні комунікації на виробництвах, підприємствах,у банках та інших закладах.

На механіко-математичному факультеті кафедра прикладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій готує студентів до роботи з найсучаснішою технікою, комп’ютерними мережами, операційними системами WІNDOWS,LINUX; навчає програмуванню на мовах C, C++, Java, PHP, знайомить з засобам комп’ютерної графіки, 3d моделювання та мультимедіа: Photoshop, CorelDraw, Macromedia Flash, 3D Max та усіма популярними програмними засобами тощо.

Найбільш перспективні і успішні студенти залучаються до науково-дослідної роботі кафедри шляхом вступу до магістратури, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських олімпіадах та конкурсах з програмування.

ВИПУСКНИК  здатний виконувати професійну роботу як:

 • спеціаліст в галузі обчислювальних систем;
 • фахівець в галузі програмування;
 • розробник програмного забезпечення та комп’ютерних програм;
 • аналітик програмного забезпечення та мультимедіа;
 • аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення.

СТУДЕНТИ-ЮНАКИ мають змогу одержати офіцерське звання при кафедрі військової підготовки, яка є єдиною у цивільних навчальних закладах України, а студенти механіко-математичного факультету мають переваги при зарахуванні на військову кафедру.

БАКАЛАВР

122 Комп’ютерні науки та ІТ
КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр комп’ютерних наук та ІТ
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 4 роки – денна форма навчання;
4,5 роки заочна форма навчання.

СПЕЦІАЛІСТ

122 Комп’ютерні науки та ІТ
КВАЛІФІКАЦІЯ: спеціаліст комп’ютерних наук та ІТ
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 1 рік.

МАГІСТРАТУРА

122 Комп’ютерні науки та ІТ
КВАЛІФІКАЦІЯ: магістр комп’ютерних наук та ІТ
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 1,5 роки – денна форма навчання.
2 роки – заочна форма навчання.

 

114 “Прикладна математика”

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА – це розробка та застосування певних методів математичного та функціонального аналізу, алгебри та геометрії, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичної фізики, лінійного програмування, оптимізації і дослідження операцій, математичного моделювання та чисельних методів для розв’язання науково-технічних задач в різних сфереах людської діяльності.

ФАХІВЕЦЬ З ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ розробляє математичні моделі об’єктів і процесів,використовуючи результати дослідження реальних природничих або соціально-економічних систем та застосовує для їх реалізації комп’ютерні та інформаційні технології.

Студенти спеціальності “Прикладна математика” вивчають дисципліни пов’язані з розробкою, застосуванням та впровадженням математичних методів при вирішенні проблем у промисловості,техніці, економіці, управлінні, вивчають такі мови програмування як C, C++, Java, PHP., прикладне та системне програмне забезпечення.

ВИПУСКНИК ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ здатний виконувати професійну роботу як:

 • фахiвець в різних галузях обчислень;
 • фахiвець-статистик;
 • науковий співробітник;
 • адміністратор задач;
 • інженер автоматизованих систем керування виробництвом;
 • програміст прикладний.

ВИПУСКНИКИ цiєї спецiальностi розподiляються на роботу в НДI, СКБ, на обчислювальнi центри державних та комерцiйних пiдприємств, банків, у науковi вiддiли виробничих об’єднань.

ЗМIСТ РОБОТИ: моделювання на ПК складних об’єктiв i процесiв, розробка математичного забезпечення систем обробки iнформацiї, автоматизованого проектування в рiзних проблемних галузях, розробка систем автоматизацiї наукових дослiджень.

СТУДЕНТИ-ЮНАКИ мають змогу одержати офіцерське звання при кафедрі військової підготовки, яка є єдиною у цивільних навчальних закладах України, а студенти механіко-математичного факультету мають переваги при зарахуванні на військову кафедру.

БАКАЛАВР

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 114 Прикладна математика
КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр прикладної математики
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 4 роки (денна форма навчання)

СПЕЦІАЛІСТ

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 114 Прикладна математика
КВАЛІФІКАЦІЯ: спеціаліст з прикладної математики
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 1 рік

Після закінчення навчання випускник
МНУ ім.В.О.Сухомлинського отримає додаток до диплому європейського зразка.