Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Історія кафедри фізики


Муленко Іван Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 2011-2015.

Муленко

Доктор фізико-математичних наук з 2001 року. Вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

Викладає курси: теоретична фізика, математичні методи фізики, теорія електровибуху, фізика плазми, вступ до квантової статистики, математичне моделювання та аналіз нестаціонарних процесів.

Галузь наукових інтересів І.О. Муленка пов’язана з теоретичними дослідженнями термодинамічних і кінетичних властивостей неідеальної хімічно-реагуючої плазми; із застосуванням математичного моделювання за допомогою ЕОМ нестаціонарних процесів у статистичних системах; з розробкою та застосуванням методів комп’ютерної алгебри для розв’язання задачстатистичної фізики, фізичної кінетики і квантової механіки.

За період роботи підготував понад 100 наукових і науково-методичних публікацій.

 

Рехтета Микола Ананійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Рехтета

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Із 1991 по 1999 рр. працював завідувачем кафедри фізики та астрономії, а з 1999 року – деканом фізико-математичного факультету МДПУ.

З 2004 року працює проректором університету з навчальної роботи.

Науково-дослідницьку роботу Рехтета М.А. виконує за напрямком «Теплофізика полімерів». Має понад 50 наукових публікацій, які друкувалися як в Україні, так і за кордоном.

Веде співробітництво у науковому плані з ІХВС НАН України, КНПУ ім. М.П. Драгоманова та іншими організаціями.

М.А. Рехтета викладає курси: загальної фізики (молекулярна фізика), здійснює керівництво курсових робіт студентів.