Викладачі кафедри фізики


Овчаренко Анатолій Володимирович – доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, декан механіко-математичного факультету з 2011 року.

Закінчив фізико-математичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Белінського за спеціальностю фізика та математика у 1979 році. Працює в університеті з 1986р.

Викладає курси загальної фізики: механіка, молекулярна фізика, оптика; проводить практичні та лабораторні заняття, читає спецкурси та здійснює керівництво курсових, дипломних, магістерських робіт студентів.

Відповідальний виконавець восьми госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт та міжнародного гранта "Дослідження напружено-деформаційного стану і коливань оболонкових систем, підготовка рекомендацій для вибору раціональних параметрів та створення елементів конструкцій суднобудування" згідно з угодою між США, Канадою, Швецією та Україною.

Овчаренко А. В. – автор понад 64 наукових та науково-методичних робіт, серед них: навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України загальна фізика «Механіка», 4 винаходи, 16 патентів України.

Кандидат у майстри спорту СРСР з літнього біатлону (1977 р.).

Відмінник освіти України. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком «Василя Сухомлинського».

 

Дінжос Роман Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив у 2006 році в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України за спеціальністю «Фізика полімерів».

При кафедрі створив науково-дослідну лабораторію теплофізики полімерів імені В.П. Привалка. У ній ведуться дослідження з теми «Нанофізика. Фізика макромолекулярних структур».

Проводить дослідження в області «Теплофизические свойства и механизмы структурообразования полимерных микро- и нанокомпозитов».

Викладає курси: загальна фізика (молекулярна фізика, атомна і ядерна фізика, електрика і магнетизм), спеціальний фізичний практикум, техніка фізичного експерименту та демонстрація фізичних явищ, основи фізики полімерів, електрохімія.

Є автором понад 80 наукових праць, у тому числі навчально-методичних посібників, статтей у вітчизняних та закордоних виданнях, патентів на корисну модель.

Публікації Дінжоса Романа Володимировича
GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна
[згорнути]

Манькусь Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: підготовка вчителя фізики до впровадження освітніх технологій.

Викладає курси: методика навчання фізики, освітні технології у професійній діяльності.

Манькусь І.В. є автором понад 50 науково-методичних публікацій.

Махровський Володимир Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Наукові дослідження Махровського В.М. проводяться спільно з розробками Інституту хімії високомолекулярних сполук, Київського державного педагогічного університету та кафедри молекулярної фізики Київського державного університету.

Володимир Миколайович має понад 20 наукових і науково-методичних робіт.

В.М. Махровський працює з учнями міста та області й області в секції фізики Малої академії наук, бере участь в організації і проведенні обласних фізичних олімпіад.

Викладає курси: загальної фізики (електрика і магнетизм), рентгеноструктурний аналіз, обробка результатів вимірювань, фізичний практикум.

Гузій Сергій Сергійович – кандидат фізико-математичних наук.

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Астрофізика, радіоастрономія».

С.С. Гузій постійно бере участь у різних міжнародних наукових програмах. Є співавтором та виконавцем декількох міжнародних астрофізичних проектів.

Наукові інтереси: Астрономія, астрофізика, вивчення природи гамма-спалахів.

Гузій С.С. – автор 178 публікацій (переважно в міжнародних виданнях).

Викладає курси: основи космонавтики, використання інформаційних технологій у професійній діяльності, технічні засоби навчання, інформаційні технології.

Лисенков Едуард Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «Фізика полімерів» захистив у 2011 році.

З 2012 року керує роботою наукової лабораторії «Структура та релаксаційні властивості полімерів», на базі якої виконуються наукові дослідження, курсові та дипломні роботи.

Науковий доробок Едуарда Анатолійовича складає понад 80 наукових публікацій,серед яких статті у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Е.А. Лисенков є одним із керівників наукового гуртка «Фізика полімерів», учасники якого проводять наукові дослідження та беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт.

Викладає курси: загальної фізики (оптика та фізика елементарних частинок), основи фізики полімерів, фізична хімія, методи діагностики конденсованих систем, фізичний практикум.

Публікації Лисенкова Едуарда Анатолійовича

Скачать (PDF, 186KB)

[згорнути]

Поживатенко Віталій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Викладає курси: теоретична фізика, фізика твердого тіла, нанофізика, фізика рідин і рідких кристалів, фізичне матеріалознавство.

Наукові інтереси: фізика конденсованого стану, фізика твердого тіла, структурні фазові перетворення, методи комп'ютерної обробки термодинамічних даних речовин і сполук, нечіткі множини, нейронні мережі, теорія поля, теорія гравітації; Точні рішення рівнянь загальної теорії відносності + Аксиально-симетричні поля + Тетрадні, діадні, монадні підходи в теорії гравітації.

Іванніков Анатолій Володимирович – викладач кафедри.

А.В. Іванніков займається науковою роботою в галузі методики фізики (створення і використання нового навчального обладнання для викладання фізики).

Брав участь у багатьох наукових конференціях, має близько 40 наукових і науково-методичних публікацій.

Викладає курси: архітектура обчислювальних систем, приладобудування, основи сучасної електроніки, використання електроніки у курсах фізики та інформатики.