Викладачі кафедри комп’ютерної інженерії


Устенко Сергій Анатолійович, д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії

Устенко Сергій Анатолійович у 1990 році закінчив зі срібною медаллю середню школу №25 м. Кременчука і поступив до Миколаївського кораблебудівного інституту імені С.Й. Макарова на спеціальність "Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем". У 1993 році приймав участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування (Київський інститут інженерів цивільної авіації), де посів друге місце.
У 1996 році закінчив з відзнакою Український державний морський технічний університет, отримав фах інженера-програміста.

З 1996 року по 1999 рік навчання в аспірантурі поєднував з викладацькою діяльністю на кафедрі інформаційних технологій (асистент, викладач). У 2001 році після захисту кандидатської дисертації, пов’язаної з геометричним моделюванням проточних частин двопоточних турбін за спеціальністю 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка" у Київському національному університеті будівництва і архітектури, був переведений на посаду старшого викладача, а з 2002 року працював провідним фахівцем навчально-методичного відділу.
У 2005 році переведено на посаду старшого викладача, а згодом доцента кафедри вищої математики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. У 2007 році отримав вчене звання доцента. З 2009 року по 2012 рік навчався в очній докторантурі на кафедрі турбін.
У 2009 році нагороджений почесною грамотою Управління освіти і науки Облдержадміністрації.
З 2010 року по 2012 рік працював доцентом кафедри комп’ютерних систем та мереж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського за сумісництвом.
У 2010 році отримав другу вищу освіту у Південній академії підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики України зі спеціальності "Економіка підприємства".
У 2011 році наукова студентська робота під його керівництвом на Міжвузівському конкурсі студентських наукових робіт посіла I місце, а у 2012 та 2016 роках на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт – III місця.
Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011).
У 2012 році перейшов працювати в МНУ на посаду доцента кафедри математики і механіки. У 2013 році захистив докторську дисертацію "Геометрична теорія моделювання криволінійних форм лопаткових апаратів турбомашин з оптимізацією їх параметрів" за спеціальністю 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка" у Київському національному університеті будівництва і архітектури. З 2014 року переведено на посаду професора кафедри математики і механіки.
З 2015 року очолює кафедру комп’ютерної інженерії.
Викладає курси: системне програмування, програмна інженерія, мережні технології, управління проектами в галузі ІТ.
Автор 131 наукової та науково-методичної роботи, із них 81 фахова, 9 навчальних посібників і методичних вказівок, 1 патент на корисну модель "Лопатка осьової турбомашини". Був науковим керівником або відповідальним виконавцем госпдоговірних і держбюджетних тем та договорів творчої співпраці з підприємствами галузі.
Головний редактор наукового журналу "Геометричне моделювання та інформаційні технології" (ISSN 2524-0978) та організатор двох Всеукраїнських науково-практичних конференцій (ITM-2016 і AGIT-2016).

Публікації Устенко Сергія Анатолійовича

Скачать (PDF, 152KB)

[згорнути]

Борисенко Валерій Дмитрович, д-р техн. наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії

У 1971 році закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут, отримав фах інженера-механіка з турбобудування. У 1971-1974 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі суднових парових і газових турбін. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію, пов’язану з удосконаленням доцентрових турбін. У 1982-1983 н.р. стажувався в Гельсінському технічному університеті (Фінляндія). У 1985-1989 рр. працював в Національному інституті легкої промисловості (м. Бумердес, Алжирська Народна Демократична Республіка).

У листопаді 1975 року перейшов на кафедру інженерної графіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, де пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри.
Автор понад 200 наукових, науково-методичних робіт, серед яких «Справочник по судостроительному черчению» (Л.: «Судостроение», 1983), державний і галузевий стандарти суднобудування, підручник, патент на корисну модель «Лопатка осьової турбомашини», понад 30 навчальних і методичних посібників, у тому числі 3 з грифом МОНУ та 2 з грифом МНУ ім. В.О.Сухомлинскького. Керував аспірантурою зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», підготував п’ять кандидатів технічних наук.
У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, присвячену розробці геометричних моделей лопаткових апаратів турбін, компресорів, вентиляторів різного конструктивного оформлення та цільового призначення. Науковий керівник або відповідальний виконавець 29 госпдоговірних, держбюджетних тем та договорів творчої співпраці з підприємствами галузі.
У 2003 році Борисенку В.Д. присвоєне вчене звання професора.
Відмінник освіти України (1995 р), нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2000 р.), Почесним знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України (2010).
З 1 вересня 2015 року працює в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського на посаді професора кафедри комп’ютерної інженерії.
Викладає курси: основи наукової діяльності та патентознавства, організація наукових досліджень, алгоритми та методи обчислень, комп'ютерне моделювання та системний аналіз в інженерній діяльності, методи оптимізації та прийняття рішень.

Публікації Борисенко Валерія Дмитровича

Скачать (PDF, 160KB)

[згорнути]

Мельник Віктор Анатолійович, канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії

У 1970 році закінчив механіко-математичний факультет Воронезького державного університету, отримавши спеціальність математик-обчислювач. З 1970 року почав працювати у Миколаївському обчислювальному центрі на посаді математика-програміста. У 1973 році перейшов на роботу у Миколаївський кораблебудівний інститут на посаду інженера.
НДС при кафедрі теорії корабля. З 1974 по 1978 рік навчався в аспірантурі при МКІ. По закінчені аспірантури перейшов на роботу в ПКБ «Електрогідравліки» на посаду ведучого інженера.

У червні 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. З 1985 по 1989 рік працював заступником начальника відділу АСУ у ДСПІ «Гіпросудмаш», а з 1991 по 1999 рік завідуючим відділу у Інституті імпульсних процесів і технологій АН України. З вересня 1999 року перейшов у Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова на посаду доцента. З 2001 по 2005 рік - завідувач кафедри обчислювальної техніки та інформаційних технологій, з вересня 2005 року по червень 2009 року завідувач кафедри прикладної математики. З 2003 по 2009 рік був деканом факультету та заступником керівника інституту з навчальної роботи. З 2010 року - доцент кафедри «Прикладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
З вересня 2015 року доцент кафедри комп’ютерної інженерії.
Викладає курси: вища та прикладна математика, комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів,теорія проектування комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерні системи, інформаційні технології в соціальній сфері.
Стаж роботи - 48 років, з них науково-педагогічний - 35 років. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за 2004 рік.
Мельник Віктор Анатолійович є автором 64 наукових і методичних робіт. Підготовив посібники «Чисельні методи» та «Дискретна математика», методичні вказівки до виконання курсових і лабораторних робіт з дисциплін «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Алгоритми та методи обчислень».
У 2014 році проходив стажування в Національному університеті кораблебудування на кафедрі «Інтелектуальних та управляючих систем».

Публікації Мельника Віктора Анатолійовича

Скачать (PDF, 140KB)

[згорнути]

Кузьма Катерина Теодозіївна, канд. техн. наук, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії

У 2006 році закінчила з відзнакою Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за фахом інженера комп’ютерних систем та мереж. У 2008-2012 рр. навчалася в аспірантурі на базі Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара на кафедрі математичного забезпечення ЕОМ. Навчання в аспірантурі поєднувала з викладацькою діяльністю на кафедрі комп’ютерної техніки та програмування Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» (викладач).

Після захисту кандидатської дисертації у 2012 році, пов’язаної з підтримкою прийняття рішень при управлінні навчальним процесом у вищих закладах освіти, за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» продовжила роботу у ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка» на посаді доцента кафедри комп’ютерної техніки та програмування.
У вересні 2016 р. перейшла працювати до Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського на посаду старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії.
Викладає курси: мережні технології, проектування комп’ютерних систем зі штучним інтелектом, основи ІТ менеджменту, системне та прикладне програмне забезпечення, управління проектами в галузі ІТ.
Є автором 10 наукових, 2 методичних робіт, одного патенту на корисну модель, одного авторського свідоцтва.
Наукові інтереси: інформаційні технології, автоматизація вищих навчальних закладів, розробка програмного забезпечення.

Публікації Кузьми Катерини Теодозіївни

Скачать (DOC, 31KB)

[згорнути]

Лукьянчіков Сергій Дмитрович, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії

1957 року народження, закінчив Севастопольський приладобудівний інститут у 1979 році за спеціальністю інженер-системотехнік.
Має стаж педагогічної роботи 16 років (9 років у Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова і 7 років в Миколаївському національному університеті ім. В.О.Сухомлинського) на посаді старшого викладача.
Має 9 навчально-методичних розробок з дисциплін, які викладаються.

Викладає лабораторні роботи з курсів: системне програмування, теорія проектування комп’ютерних систем та мереж, проектування комп'ютерних систем зі штучним інтелектом, програмна інженерія, системне та прикладне програмне забезпечення.
Керував виконанням курсових робіт та проектів, практичні заняття проводить на високому професійному рівні.
Загальна кількість надрукованих наукових робіт понад 20 (декілька з них у фахових виданнях).
Неодноразово доповідав на навчальних конференціях.
У 2008 році нагороджений грамотою Управління освіти і науки облдержадміністрації за підсумками навчального року.
Брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 р. Нагороджений почесною медаллю «За участь в аварійних роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС».

Публікації Лукьянчікова Сергія Дмитровича

Скачать (PDF, 157KB)

[згорнути]

Зівенко Василь Олексійович, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії

У 1969 році закінчив Харківське військове училище зв’язку з відзнакою і отримав кваліфікацію техніка-електрика за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини, прилади та пристрої». Займався налагодженням, експлуатацією та ремонтом бортових авіаційних ЕОМ.
В 1978 році закінчив Військово-повітряну інженерну академію ім. проф. М.Я. Жуковського, отримав диплом інженера-електрика з відзнакою за спеціальністю «Автоматичне електронне обладнання літальних апаратів»

Починаючи з 1979 і до 1994 р. працював у Центрі бойової підготовки та дослідження морської авіації у науково-дослідному відділі математичного моделювання бойових дій авіації ВМФ на посадах інженера-дослідника, ведучого інженера-дослідника, замісника начальника відділу. Під керівництвом Зівенка В. О. та при безпосередній його участі були розроблені і включені до «Бібліотеки методик ВМФ СРСР» математичні моделі бойових дій морської ракетоносної та протичовнової авіації.
У 1990 р. проходив стажування з відривом від виробництва в Центрі технологій програмування на базі Науково-дослідного інституту кібернетики та обчислювальної техніки імені академіка Глушкова, у грудні 2014 на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кафедра морського приладобудування.
Має 2 навчально-методичні розробки з дисциплін, які викладаються.
Загальна кількість надрукованих наукових робіт 7 (з них 3 статті у фахових виданнях)
Має стаж науково дослідницької роботи 18 років та педагогічної роботи 22 роки (12 років у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, 4 роки у Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і 8 років у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського) на посаді старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії.
Викладає лабораторні роботи з курсів: комп’ютерні системи, мережні технології, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, системне та прикладне програмне забезпечення, вища та прикладна математика.