Напрями підготовки кафедри комп’ютерної інженерії


Галузь 12 «Інформаційні технології»

123 «Комп’ютерна інженерія»

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:
 Архітектура ПК; діагностика та усунення несправності
 комп’ютерів; заміна вузлів комплектуючих комп’ютерної техніки.
 Будова та адміністрування ОС Windows, Linux, Unix;
 маршрутизація мережі.
 Технології передачі даних TCP/IP, Ethernet, WEB-технології.
 Видалення вірусів; настройка програмного забезпечення.
 Розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат,
 розробка драйверів пристроїв.
 Установка і настройка СУБД MySQL.
 Об’єктно-орієнтоване програмування.
 Мови C/C++, С#, Java, SQL, PHP, Javascript, HTML, Assembler.

В рамках комп’ютерної інженерії під пильним наглядом керівників студенти отримують глибокі знання і тверді практичні навички з таких технологій:
• Алгоритми та методи обчислень
• Вища та прикладна математика
• Інформаційні технології в соціальній сфері
• Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
• Комп’ютерне моделювання та системний аналіз в інженерій діяльності
• Комп’ютерні системи
• Мережні технології
• Методи оптимізації та прийняття рішень
• Організація наукових досліджень
• Основи ІТ менеджменту
• Основи наукової діяльності та патентознавства
• Програмне забезпечення
• Проектування комп‘ютерних систем зі штучним інтелектом
• Системне програмування
• Системне та прикладне програмне забезпечення
• Теорія проектування комп. систем та мереж
• Управління проектами в галузі ІТ

До задач, які вирішують фахівці у галузі комп’ютерної інженерії, відносять:
 Розроблення прикладного та системного програмного забезпечення;
 Розроблення програмного забезпечення для вбудованих комп’ютерних систем;
 Проектування мікропроцесорних пристроїв;
 Проектування, налагодження та обслуговування комп’ютерних мереж;
 Проектування операційних систем та інше.

Випускники спеціальності можуть займати первинні посади:
 інженер по застосуванню комп’ютерів ;
 інженер з експлуатації та ремонту ;
 інженер з управління та обслуговування систем ;
 конструктор телекомунікації
 спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж;
 інженер програміст;
 спеціаліст з комп’ютерних інтелектуальних систем керування технологічними процесами та виробництвом;
 інженер з програмного забезпечення комп’ютерів ;
 спеціаліст з комп’ютерних систем штучного інтелекту;
 спеціаліст з інтернет технологій;
 аналітик та дослідник з інтелектуальних комп’ютерних систем та мереж;
 аналітик та дослідник в галузі комп’ютерних Інтернет технологій.

БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 123 Комп’ютерна інженерія
КВАЛІФІКАЦІЯ: Фахівець з інформаційних технологій
ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ: технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж універсального і спеціального призначення та їх компонент
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки та 10 місяців.

СПЕЦІАЛІСТ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 123 Комп’ютерна інженерія
КВАЛІФІКАЦІЯ: Спеціаліст з комп’ютерних систем
ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ: технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж універсального і спеціального призначення та їх компонент
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 10 місяців.

Професіонали в галузі комп’ютерних мережевих та інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» в даний час є найбільш затребуваними фахівцями, як на регіональних так і світових ринках праці.