Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрями підготовки кафедри комп’ютерної інженерії


Галузь 12 «Інформаційні технології»

123 «Комп’ютерна інженерія»

126 «Інформаційні системи та технології»

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у 2018 році на спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології»: українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100.

Вага предметів сертифікату:  українська мова та література (k=0.200), математика (k=0.350), фізика або іноземна мова (k=0.350), середній бал документа про освіту (k=0.100).

123 «Комп’ютерна інженерія»

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:
Архітектура ПК; діагностика та усунення несправності
комп’ютерів; заміна вузлів комплектуючих комп’ютерної техніки.
Будова та адміністрування ОС Windows, Linux, Unix;
маршрутизація мережі.
Технології передачі даних TCP/IP, Ethernet, WEB-технології.
Видалення вірусів; настройка програмного забезпечення.
Розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат,
розробка драйверів пристроїв.
Установка і настройка СУБД MySQL.
Об’єктно-орієнтоване програмування.
Мови C/C++, С#, Java, SQL, PHP, Javascript, HTML, Assembler.

В рамках комп’ютерної інженерії під пильним наглядом керівників студенти отримують глибокі знання і тверді практичні навички з таких технологій:
• Алгоритми та методи обчислень
• Вища та прикладна математика
• Інформаційні технології в соціальній сфері
• Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
• Комп’ютерне моделювання та системний аналіз в інженерій діяльності
• Комп’ютерні системи
• Мережні технології
• Методи оптимізації та прийняття рішень
• Організація наукових досліджень
• Основи ІТ менеджменту
• Основи наукової діяльності та патентознавства
• Програмне забезпечення
• Проектування комп‘ютерних систем зі штучним інтелектом
• Системне програмування
• Системне та прикладне програмне забезпечення
• Теорія проектування комп. систем та мереж
• Управління проектами в галузі ІТ

До задач, які вирішують фахівці у галузі комп’ютерної інженерії, відносять:
Розроблення прикладного та системного програмного забезпечення;
Розроблення програмного забезпечення для вбудованих комп’ютерних систем;
Проектування мікропроцесорних пристроїв;
Проектування, налагодження та обслуговування комп’ютерних мереж;
Проектування операційних систем та інше.

Випускники спеціальності можуть займати первинні посади:
інженер по застосуванню комп’ютерів ;
інженер з експлуатації та ремонту ;
інженер з управління та обслуговування систем ;
конструктор телекомунікації
спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж;
інженер програміст;
спеціаліст з комп’ютерних інтелектуальних систем керування технологічними процесами та виробництвом;
інженер з програмного забезпечення комп’ютерів ;
спеціаліст з комп’ютерних систем штучного інтелекту;
спеціаліст з інтернет технологій;
аналітик та дослідник з інтелектуальних комп’ютерних систем та мереж;
аналітик та дослідник в галузі комп’ютерних Інтернет технологій.

БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 123 Комп’ютерна інженерія
КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр з комп’ютерної інженерії
ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ: технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж універсального і спеціального призначення та їх компонент
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки та 10 місяців.

Професіонали в галузі комп’ютерних мережевих та інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» в даний час є найбільш затребуваними фахівцями, як на регіональних так і світових ринках праці.

126 «Інформаційні системи та технології»

Основним напрямком спеціалізації “Інформаційні системи та технології” є розробка та практичне використання інформаційних технологій з акцентом на системах Internet of things, Cloud сервісах, Big Data (сховищ).

В процесі навчання вивчаються:

 1. Основи розробки інформаційних систем;
 2. Технології розробки систем Internet of Things;
 3. Технології розробки систем з хмарної архітектурою;
 4. Основи проектування баз даних і управління Big Data;
 5. Об’єктно-орієнтоване програмування;
 6. Системне програмування;
 7. Програмування на Java, C ++, C #; Python;
 8. Web-програмування;
 9. Комп’ютерні мережі і мережеві технології;
 10. Технології організації сховищ інформації;
 11. Основи Project Management і Agile технологій.

 

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовкиІнформаційні системи та технології:
1. Розробляти проекти спеціалізованих інформаційних систем з використанням Cloud технологій;
2. Забезпечувати введення в експлуатацію інформаційних систем;
3. Супроводжувати прототипи інформаційних систем і систем IoT;
4. Розробляти і супроводжувати розподілені інформаційні системи з хмарної архітектурою і сховищами (Big Data).

Випускник за напрямом підготовкиІнформаційні системи та технології може працювати:

 1. Програмістом Java Backend / Frontend Developer;
 2. Розробник IoT Python \ C Developer;
 3. Розробник C ++ \ C # Software Developer;
 4. ПрограмістБД (розробник SQL);
 5. WEB – програміст;
 6. Прикладний програміст;
 7. Спеціаліст DevOps Engeneer (Cloud).

БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 126 Інформаційні системи та технології
КВАЛІФІКАЦІЯ: Бакалавр з інформаційних систем та технологій
ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ: теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення й використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва;
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки та 10 місяців.

 

Акцент на професійній підготовці в області інформаційних систем та технологій, оволодінні принципів побудови і впровадження інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.