Анасевич Ярослав Миколайович

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: anasevich28@gmail.com
Основні курси: Біофізика, Фізіологія людини та тварин, Радіобіологія, Токсикологія

Освіта

2009 – 2012 аспірантура Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

2008 – 2009 отримав кваліфікацію магістра: за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію викладача біології, вчителя екології та валеології, Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського.

2004 – 2008  отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Педагогічна освіта» та здобув кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського.

Здобуття

На даний момент відсутні

Публікації

  1. Анасевич Я. М. Вплив надлишку та нестачі мелатоніну на мітоз в клітинах тонкої кишки щурів / Я. М. Анасевич // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць. №1 (4). – Миколаїв, 2015. – (Серія «Біологічні науки»). – С. 7-10.
  2. Анасевич Я. М. Вплив надлишку та нестачі мелатоніну на продукцію супероксиду в тонкій кишці щурів / Я. М. Анасевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – №12 (313). – – С. 118-122. (ВАК)
  3. Анасевич Я. Н. Морфологическое состояние эпителиоцитов тонкой кишки крыс при недостатке и избытке мелатонина / Я. Н. Анасевич // Новости медико-биологических наук. Беларусь.– – Т. 12. – № 4. – С. 179-184.
  4. Анасевич Я. М. Вплив надлишку та нестачі мелатоніну на морфологічні зміни епітеліоцитів порожньої кишки щурів / Я. М. Анасевич / ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Морфологія людини та тварин» – Миколаїв, 2017. – С. 6-8
  5. Бабаян М.О., Чеботар Л.Д., Маяцька В.В., Анасевич Я.М. Вплив мелатоніну на вільно-радикальний гомеостаз у серці пасивних щурів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць. №1 (10). – Миколаїв, 2018. – (Серія «Біологічні науки»). – С. 5-8.
  6. Анасевич Я. М. Швидкість всмоктування глюкози в тонкій кишці щурів на тлі надлишку та нестачі мелатоніну / Я. М. Анасевич // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип.1. – Т.2(143). – С. 82-85. (ВАК)
  7. ЧеботарЛ.Д., Цвях О.О., Ларичева О.М., Пшиченко В.В,, Френкель Ю.Д., Анасевич Я.М., Соловйов В.В., Кузнецова Т.Ю., Костенко В.О., Соловйова Н.В. Органні ефекти мелатоніну: Монографія.  – Миколаїв: ІЛІОН, 2018, – с 235.
  8. Анасевич Я. М. Вплив кверцетину і тріовіту на стан про- та антиоксидантної системи тонкої кишки щурів при запаленні, індукованому карагінаном на тлі нестачі мелатоніну / Я. М. Анасевич, В. С. Черно // Фізіол. журн., 2019. Т. 65, №1. – С. 81-85. (Scopus)

Повний список публікацій >>>