Цвях Ольга Олександрівна

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: tsvyakho@gmail.com
Основні курси: Біохімія, Хімія біоорганічна, Клінічна біохімія, Молекулярна біологія, Біотехнологія

Освіта

2017 р. здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04. – біохімія на тему «Особливості прооксидантно-антиоксидантного стану тканин шлунка при нестачі та надлишку мелатоніну»

2014 р. закінчила аспірантуру в Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю 03.00.13. Фізіологія людини та тварин;

1996-2001 рр. закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія»,  здобула кваліфікацію біолога, викладача біології, вчителя основ екології.

Професійна кар’єра

Працювала  вчителем біології та хімії у Вищому професійному училищі №21 та вчителем біології у Миколаївський ЗОШ №60.

З 2006 року працювала викладачем кафедри біології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

З 2010 року  – переведена на посаду  викладача  кафедри фізіології та біохімії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.

З 2015 року назву кафедри змінено на – «кафедра хімії та біохімії».

З 2007 по 2014 рік навчалася у аспірантурі (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини та тварин) Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З 2019 року на посаді доцента кафедри хімії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.

Здобуття

2017 здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04. – біохімія на тему «Особливості прооксидантно-антиоксидантного стану тканин шлунка при нестачі та надлишку мелатоніну»

Публікації

  1. Екскреторна функція нирок за умов тривалого введення натрію нітрату та метаболічного синдрому // О.М. Ларичева, О.О. Цвях / Медична та клінічна хімія: матеріали ХІІ Українського біохімічного конгресу 30 вересня – 04 жовтня 2019 р. в м. Тернопіль, Україна; 2019. – 107 с.
  2. Стан антиоксидантної системи шлунка щурів на тлі гіперфункції епіфізу у активних та пасивних щурів // О.О. Цвях, О.М. Ларичева, Л.Д. Чеботар / Медична та клінічна хімія: матеріали ХІІ Українського біохімічного конгресу 30 вересня – 04 жовтня 2019 р. в м. Тернопіль, Україна; 2019. – 146-147 с.
  3. The aspects of oxidation metabolism in the kidneys of rats under ligting //International trends in science and technology/III International scientific and practical conference. – June 30,2018, Warsaw, Poland
  4. Мелатонін як біологічно активна ендогенна речовина епіфіза Органні ефекти мелатоніну / Монографія / Л.Д. Чеботар, О.О. Цвях, О.М. Ларичева та інш.; за ред. д-ра мед наук В.С.Черно. – Миколаїв: Іліон, 2018. – 236 с.
  5. Зміни прооксидантно-антиоксидантної системи шлунка білих щурів при моделюванні хімічного гастриту на тлі тривалої гіпомелатонінемії // Актуальні проблеми сучасної хімії: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю. Миколаїв, 2018, С.107-109.
  6. Зміни показників прооксидантного статусу шлунка білих щурів з різною поведінковою активністю при гіперфункції епіфіза // Цвях О.О., Рябуха В.С./ Актуальні проблеми сучасної хімії: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю. Миколаїв, 2018, С.107-109.

Повний список публікацій >>>