Склад вченої ради

Васильєва Лариса Яківна

Пархоменко Олександр Юрійович

ПАРХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Голова вченої ради механіко-математичного факультету, декан факультету, доктор філософії в галузі математики та статистики 

ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ЯКІВНА

Секретар вченої ради механіко-математичного факультету, старший викладач кафедри фізики

БУДАК ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ

Ректор університету, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор

ОВЧАРЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Перший проректор, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент

ДІНЖОС РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор

БІЛА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Заступник декана механіко-математичного факультету

БУЛГАКОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА

Доктор філософії в галузі інформаційних технологій, доцент 

ГУРІНА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

Завідувач кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук, доцент 

ДАНІК НАТАЛІЯ ВАДИМІВНА

Доктор філософії в галузі управління та адміністрування, доцент

ДАРМОСЮК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Доктор філософії в галузі математики та статистики 

ЄЗІКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри хімії, доктор хімічних наук, професор

ЗОСІМОВ В’ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Завідувач кафедри інформаційних технологій, доктор технічних наук

КІЩАК ІВАН ТЕОДОРОВИЧ

Доктор економічних наук, професор

КУЧЕР ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доктор філософії в галузі аграрних наук та продовольства

МОЛЬЧЕНКО ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ

Завідувач кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук, професор

НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Доктор економічних наук, доцент

РЕХТЕТА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук

СТРОЙКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Завідувач кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор

ЮЩИШИНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Доктор філософії в галузі природничих наук, доцент

РЄЗНІКОВА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА

Голова студентського самоврядування факультету, студентка 212 групи

ПОРТНЄНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Голова студентського профкому факультету, студентка 419 групи

ЛАЗАРЕНКО ВЛАДА ОЛЕКСАНДРІВНА

Студентка 239 групи

ХАЖАНЕЦЬ АННА ГАГИКІВНА

Студентка 320 групи