Кучер Олена Олександрівна

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: hrizantema84.84@gmail.com
Основні курси: Генетика, Імунологія, Молекулярна генетика, Генетичні дослідження біологічних систем, Біологія постембріонального розвитку, Методи імунодіагностики.

Освіта

2001-2006рр. Миколаївський державний аграрний університет, спеціальність Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

2010 рік –  захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.02.01 «Розведення та селекція тварин», ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет.

2017-2019рр. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, спеціальність Біологія, магістр біології, біолог-лаборант (лабораторна діагностика біологічних систем).

Здобуття

Кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.01 – Розведення та селекція тварин.Тема: «Підвищення яєчної продуктивності птиці при формуванні рівновагових угрупувань і взаємодії «генотип х середовище», науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ, Заслужений діяч науки і техніки України Коваленко В.П.;

Ініціатор створення та член Ради молодих вчених Миколаївської області;

Організатор та координатор науково-популярного заходу у Миколаєві «Науковий пікнік» який сприяє профорієнтаційній роботі університету. «Наукові пікніки» є некомерційним проектом, що направлений на популяризацію науки серед населення в умовах неформального спілкування науковців з мешканцями міста. Захід дає можливість кожному ВНЗ презентувати свої наукові здобутки та наукові досягнення окремих викладачів;

Організатор та координатор освітнього проекту для учнів 7-11 класів м. Миколаєва та області «Відкривай Україну». Мета проекту – створити середовище для розвитку підлітків міст України, у якому вони набудуть необхідних вмінь та отримають можливість реалізувати командою власну ідею у школі, а згодом – у місті (також сприяє профорієнтаційній роботі університету);

Агент змін з вакцинації у ГО «Батьки за вакцинацію» в Миколаївській області. Головною метою Організації є попередження інфекційних хвороб через забезпечення загальної доступності імунізації та інформації про неї. Організація приймає участь в зустрічах, конференціях, семінарах для учнів шкіл та їх батьків, а також тематичних вуличних акціях

Публікації

  1. Математическое моделирование процессов сшивки составляющих полимерной композиции / Е. Кучер, М. Пасичник // Восточно-Европейский журнал передовых технологий (Технологии органических и неорганических веществ). – Харьков: «Технологический центр», 2016. – №2/6 (80). – С. 4-12. (включено до науково метричної бази Scopus)http://journals.uran.ua/eejet/article/view/63759
  2. Synthesis of magnetite nanoparticles
  3. stabilized by polyvinylpyrrolid one and analysis of their absorption bands / Е. Kucher, M. Pasichnyk, L.Hyrlya // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – № 3/6 (93) 2018 – P. 26 –32. (включено до науково метричної бази Scopus)http://journals.uran.ua/eejet/article/view/132057
  4. Studying the influence of uvadsorberson optical Characteristics of light-protective polymer films for Textile materials / O. Semeshko, M. Pasichnyk, O. Kucher, L. Hyrlia, V. Vasylenko // Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. – VOL 3, NO 6 (99) 2019. – P. 14 –21. (включено до науково метричної бази Scopus)
  5. Математическое моделирование динамики роста и продуктивности куркроссов «Хайсексбраун» и «Ломаннбраун» / Е. Кучер, М. Пасичник // Технологический аудит и резервы производства (Математическое моделирование). –Харьков: «Технологический центр», 2016. – №4/2 (30). – С. 38-44.http://journals.uran.ua/tarp/article/download/72833/71670
  6. Особливості екстраорганного кровопостачання епіфізу в умовах хронічного стресу та порушеного фотопр6еріоду / В.В. Пшиченко, О.О. Кучер, С.М. Тарасова, Л.І. Костенко, В.О. Черно //Вісник проблем біології та медицини, –Вип. 4, том 1 (153). – 2019. – С 227-231.https://vpbm.com.ua/vyipusk-4-tom-1-(153)-2019/13148
  7.  

Повний список публікацій >>>