Правила прийому 2020

Правила прийому
Читати далі
до Миколаівського національного університету імені В.О.Сухомлинського в 2020 році
Правила прийому до аспірантури
Читати далі
Миколаівського національного університету імені В.О.Сухомлинського в 2020 році
Умови прийому
Читати далі
на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

Додатки до Правил прийому

 1. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти в 2020 році
 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої  освіти
 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200
 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році
 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році
 8. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
 9. Переведення балів у додатках до дипломів молодших спеціалістів та бакалаврів (спеціалістів)
 10. Правила прийому до аспірантури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2020 році
 11. Положення про прийом іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2020 році
 12. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (другий курс з нормативним терміном навчання)
 13. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, бакалавр (1 курс із скороченим терміном навчання)
 14. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра
 15. Порядок поселення в гуртожиток Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського