Вичалковська Наталя Валентинівна

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: vychalkovskay@gmail.com
Основні курси: Зоологія, Гідробіологія, Теорії еволюції, Паразитологія, Малакологія

Освіта

1980 – Закінчила Сімферопольський державний університет за спеціальністю Біологія. Кваліфікація – біолог, викладач біології і хімії.

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 Зоологія. Тема: «Наземные моллюски Brephulopsiscylindrica (Menke, 1828) в Северном Причерноморье (распространение, морфологическая изменчивость, аутэкология)», 2009 рік.

Професійна кар’єра

1980 – вчитель біології Вилківської середньої школи №2.1980 – Закінчила Сімферопольський державний університет за спеціальністю Біологія. Кваліфікація – біолог, викладач біології і хімії.

1982 – вчитель біології Одеської школи-інтернату №6.

1984 – лектор наукового сектора Миколаївського зоопарку.

1986 – заступник директора миколаївського зоопарку із зооветчастини.

2001 – заступник директора Миколаївського зоопарку по науковій праці

2003 – викладач кафедри біології МДУ ім. В.О. Сухомлинського.

2009 – старший викладач кафедри біології МДУ ім. В.О. Сухомлинського.

2009 – доцент кафедри біології МНУ ім. В.О. Сухомлинського

Здобуття

Вчене звання доцента кафедри біології людини та тварин, 2015 рік

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 Зоологія, 2009 рік

– Сертифікат про підвищення кваліфікації №71/24 (Херсонський державний університет), 2014 рік.

– Сертифікат про підвищення кваліфікації Серія МК, № 000110 (ЧНУ імені Петра Могили), 2019 рік.

Публікації

  1. Вичалковська Н.В. Особливості структури та пігментації раковини молюсків CepaeavindobonensisFerussac, 1821 з чотирьох локальних популяцій Півнчного Причорномор’я / Н.В. Вичалковська, Д.А. Кірсанов / Вісник проблем біології і медицини. Вип. 4, том 2 (140) – Полтава, 2017. – С. 67-71. Наукометрична база IndexCopernicus .

  2. Рябцева Ю.С. Конхологічні особливості черевоногих молюсків роду Viviparus в залежності від статі. / Ю.С. Рябцева, Н.В. Вичалковська // Біологія та валеологія: Зб. наук. Праць. Випуск 19. – Харків, ХНПУ, 2017. – С. 79-86.Наукометрична база IndexCopernicus

  3. Вичалковська Н.В. Дані різноманіття фауни гідрологічного заказника «Солоне озеро»як плідний результат науково-дослідної роботи із залученням студентів./ Н.В. Вичалковська / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 3 (66), вересень 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019 – С. 48-52.ВАК.

Монографії та навчальні посібники:

  1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із зоології безхребетних для студентів денної та заочної форми навчання / Н.В. Вичалковська; Миколаїв: вид-во МНУ ім.. В.О. Сухомлинського, 2016. – 104 с.

  2. Вичалковська Н.В. Конспект лекцій із зоології безхребетних / Н.В  Вичалковська // – Миколаїв, 2017. – 252 с.

  3. Вичалковська Н.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з теорії еволюції для студентів біологічних спеціальностей / Н.В. Вичалковська // – Миколаїв, 2018. ‒ 66 с.

Повний список публікацій >>>