ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК» Миколаїв 2019 р.

                                 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
                          «Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних
                                                  та фізико-математичних наук
»

      12-14 вересня 2019 року на механіко-математичному факультеті відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних та фізико-математичних наук». З вітальним словом до присутніх звернувся ректор університету Будак В.Д. та проректор з науково-педагогічної роботи Р. В. Дінжос. Головуючим пленарних засідань було обрано О. М. Алєксєєва, кандидата фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника кафедри молекулярної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Робота конференції проходила за такими напрямами:
Фізика конденсованого стану речовини.
  1. Хімія конденсованих структурно-неоднорідних систем.
  2. Моделі та методи аналізу даних.
  3. Проблеми професійної підготовки фахівців технічного та фізико-математичного напрямку.
  4. Нові матеріали та технології.
    Наукова програма конференції  передбачала пленарні та секційні доповіді, стендові сесії. Результати своїх наукових досліджень представили присутнім провідні науковці Китаю, США, Узбекистану, Іспанії, Болгарії, Словаччини, а також  науковці України (Київ, Харків, Одеса, Тернопіль, Херсон, Тернопіль, Дрогобич, Вінниця, Миколаїв). Виступи супроводжувалися жвавими дискусіями та обговореннями.
    Організатори конференції дякують всім за участь в конференції і бажають плідних наукових досліджень в майбутньому.
                                                                                                      Прес-центр механіко-математичного факультету