ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА”

   На цю гугл-форму Ви можете надсилати свої повідомлення про проблеми, які є в університеті, про факти зловживань, корупційних проявах тощо. Ваша конфіденційність гарантується. Для переходу до скринькі натисніть кнопку справа.

  *   *   *

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ на ООП

  *   *   *

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Галузь знань           01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність         014 Середня освіта
Спеціалізація         014.08 Середня освіта (Фізика)
Освітня програма Середня освіта: фізика, математика
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

РП Спеціальний фізичний практикум

РП Аналітична геометрія та лінійна алгебра

РП Математичний аналіз

РП Загальна фізика (Механіка)

РП Загальна фізика (Молекулярна фізика)

РП Обчислювальна практика з використанням сучасних програмних комплексів 2

РП Обчислювальна практика з використанням сучасних програмних комплексів 3

РП Загальна фізика (Електрика та магнетизм)

РП Загальна фізика (Оптика)

РП Методика навчання математики

РП Методика навчання фізики

РП Навчальна практика 1

РП Навчальна практика 2 (Астрономічна)

*   *   *

     ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ

*   *   *
*   *   *
*   *   *

АНКЕТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ДОТРИМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА
     Пройти опитування
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
   Пройти опитування
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ФОРМ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ
     Пройти опитування
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ “ЯКІСТЬ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ”
     Пройти опитування

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ(ОП) СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА
     Пройти опитування
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ(ОП) СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА
     Пройти опитування
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА
     Пройти опитування
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

  *   *   *