Викладачі

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: dinzhosrv@gmail.com
Основні курси: Атомна та ядерна фізика, Фізика елементарних частинок та ядра, Фізика полімерів, Спеціальний фізичний практикум
доцент кафедри фізики та математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: alex777par@gmail.com
Основні курси: Дискретна математика, Алгебра та геометрія, Веб-програмування та веб сервіси в освітній діяльності, Інноваційні методи навчання математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: vnmnik@gmail.com
Основні курси: Загальна фізика. Молекулярна фізика, Загальна фізика. Електрика та магнетизм, Обробка результатів вимірювань, Рентгеноструктурний аналіз.
доцент кафедри фізики та математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: irina0967341858@gmail.com
Основні курси: Методика викладання фізики, Інноваційні методи навчання фізики, Методика навчання фізики
доцент кафедри фізики та математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: docent1812@gmail.com
Основні курси: Методика і технологія викладання фахових дисциплін у закладах вищої та спеціальної освіти, Методика викладання фізики
старший викладач кафедри фізики і математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: darmosiuk@mail.com
Основні курси: Вища математика,Математичний аналіз, Додаткові розділи математики, Теорія ймовірностей та математична статистика, Аналітична геометрія та лінійна алгебра
доцент кафедри фізики і математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: zts702zts702@gmail.com
Основні курси: Спеціальний фізичний практикум, Математичне моделювання у фізиці
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: lara@vasiliev.mk.ua
Основні курси: Методика навчання математики, Математичний практикум, Методика викладання математики. Методика викладання математичних дисциплін у вищій школі, Методика викладання математики. Інноваційні технології навчання математики, Вища математика