Викладачі

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: dinzhosrv@gmail.com
Основні курси: Атомна та ядерна фізика, Фізика елементарних частинок та ядра, Фізика полімерів, Спеціальний фізичний практикум
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: alex777par@gmail.com
Основні курси: Алгебра та геометрія, Дискретна математика, Веб-програмування та веб-сервіси в освітній діяльності, Інноваційні методики навчання математики
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: vnmnik@gmail.com
Основні курси: Загальна фізика. Молекулярна фізика, Загальна фізика. Електрика та магнетизм, Обробка результатів вимірювань, Рентгеноструктурний аналіз.
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: darmosiuk2019@mail.com
Основні курси: Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Алгебра і теорія чисел, Математичний аналіз, Дискретна математика
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: gssgrb@gmail.com
Основні курси: Астрономія, Позагалактична астрономія, Спеціальний фізичний практикум, Методи моделювання в фізиці, Астрономічний практикум
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: lara@vasiliev.mk.ua
Основні курси: Методика навчання математики, Математичний практикум, Методика викладання математики. Методика викладання математичних дисциплін у вищій школі, Методика викладання математики. Інноваційні технології навчання математики, Вища математика