Викладачі

Доктор технічних наук, професор кафедри Інформаційних технологій. viperkms1@gmail.com. Кандидат технічних наук, за спеціальністю 05.25.05 – Інформаційні системи і процеси Доцент по кафедрі “Електронно-обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі“ 2021 р. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Тематика викладання дисциплін спрямована на застосування інформаційних технологій штучного та гібридного інтелекту в системах підтримки прийняття рішень в організаційно-технічних системах критичного застосування, та інш. відповідного напрямку. Науково-методична робота: Загальна кількість публікацій понад 150 наукових та навчально-методичних праць включаючи в міжнародних наукометричних базах, монографії, авторські свідоцтва та інш. Наукові інтереси: Інтелектуальні та інформаційно – когнітивні технології прийняття рішень в організаційно-технічних системах критичного застосування.
Робоча адреса: вул. Нікольська 24
E-mail: viperkms1@gmail.com
Основні курси: Надійність інформаційних систем та мереж Мікропроцесори та мікроконтролери
Доцент кафедри фізики, математики та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська 24
E-mail: ovcharenkoanatolij29@gmail.com
Основні курси: Загальна фізика (механіка)
Викладач кафедри фізики, математики та інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська 24
E-mail: SERGLUK57@gmail.com
Основні курси: Програмування, Бази даних та інформаційні системи, Організація баз даних, Архітектура ЕОМ, Спеціалізовані мови програмування, Програмне забезпечення, Інформаційні системи і технології обліку, Паралельні та розподілені обчислення, Комп’ютерні системи та мережі
Викладач кафедри фізики, математики та інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська 24
E-mail: sviatoslavem@gmail.com
Основні курси: Технології захисту інформації, Алгоритмізація та програмування, Програмування web-технології та web-дизайн, Системний аналіз та теорія прийняття рішень, Програмування. Cучасні парадигми програмування складних систем / programming. modern paradigms of programming complex systems, Тестування програмного забезпечення, Комп’ютерна графіка (2D)
Викладач кафедри фізики, математики та інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська 24
E-mail: aleksadrabogatenkova565@gmail.com
Основні курси: Вища математика, Математичний аналіз
Завідувач лабораторією «Астрономічна обсерваторія імені Н.Д. Каліненкова» Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, інженер-дослідник науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія», член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. Основні наукові роботи присвячено фотометрії подвійних систем з вараціями періоду.
Робоча адреса: вул. Нікольська 24
E-mail: sog.aok@gmail.com