Викладачі

Завідувач кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: natkorneva2205@gmail.com
Основні курси: Фінансовий аналіз, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Фінансова санація та банкрутство підприємств, Управління фінансовою санацією підприємств, Міжнародні розрахунки і валютні операції
Старший викладач кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: riddlevsvv@gmail.com
Основні курси: Фінансовий облік, Обліково-наукові студії, Звітність підприємств, Бухгалтерський (управлінський) облік, Облік і звітність в оподаткуванні
Доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: inna.rud.97@gmail.com
Основні курси: Гроші та кредит, Страхування, Страховий менеджмент, Страхові послуги, Фінансовий менеджмент
Доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: kolevatovaalena331@gmail.com
Основні курси: Фінанси, Фінанси підприємств, Державні фінанси, Інвестування, Інвестиційний менеджмент
Доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економіних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: natasha.danik29@gmail.com
Основні курси: Банківська система, Аналіз банківської діяльності, Фінансовий менеджмент у банку, Банківське регулювання та нагляд, Податковий менеджмент