Документація

Підписані РНП і НП

НП з підписами балакавр:

Банківська система, 279

Банківська система, 279ск, 479

Банківська система, 379

Вир.практика у фін.-кред.установах, 379

ЕМММ 2022-2023

НП Бух.облік22-23

НП Міжнар фінанси

НП Мікро- та макроекономіка

НП Проектний аналіз_22-23

НП Стартапи

НП ФДСГ

НП Финансі підприємства

НП ФінАналіз

НП ФінАналітика

НП Фінансовий облік22-23

НП Фінсанація

НП_Вироб практ з фін підпр та оподатк

НП_Гроші та кредит

НП_Інвестування

НП_Страхування

НП_Фінансова інфраструктура

Податкова система, 279ск, 479

СОСЕІ

Статистичне моделювання та прогнозування у фінансах

Трудове право та підприємницька діяльність

НП підписи магістри:

НП Банківське регулювання та нагляд, 679, 679з

НП Банківський менеджмент та регулювання,579, 579з

НП Глоб екон

НП Інновац розвиток підприємства

НП Інновац розвиток підприємства_5 курс

НП корп соц відп

НП менеджмент ЗЕД

НП міжн вир спів

НП СУЛР

НП УМІП

НП УПІВ 3 кредити 2022

НП УФР 2022-2023 (1)

НП_Виробнича практика

НП_Страховий менеджмент

НП_Фінансовий менеджмент

НПМетодологія наукових досліджень, 579, 279з, 539,559

РНП 051,073 МАГІСТРИ:

Гло__екон_5кредитів

Гло__екон_2022-23

роб_соц_отв_22-23

РП_22-23_УМIП

РП_МiжнарВирСпiвроб

РПМенеджмент_зед

СУЛР__22-23

РНП бакалавр с підписами:

Банкiвс_ка_система,_279

Банкiвс_ка_система,_479,_279ск

Банкiвс_ка_система_379

Виробнича_практика_у_фiнкредустан

ОК_25_ФДСГ

РНП_28__вир_практ_фiн_пiдпр_i_оподатк

РНП_Iнновацiйне пiдприeмництво та управлiння стартап проектами 22-23

РНП_ОК.14_Фiнанси_пiдприeмств_22-23

РНП_Фiнансовий_облiк22-23

РНПБух.облiк_22-23

РНПФiнансова_аналiтика

РНПФiнансова_санацiя

СОСЕI,_279

Статистичне_моделювання_та_прогнозування_у_фiнансах

РПН магістри 072:

Аналiз_Банк_Дiял_н._579,579з

Банкiвс_ке_регулювання_та_нагляд,_679,_679з

Банкiвс_кий_менеджмент_та_регулювання,_579,_579з

Методологiя_наукових_дослiджен__579,579з,_539,559

РНП_Iнновацiйний_розвиток_пiдприeмства_21-22

РНП_Iнновацiйний_розвиток_пiдприeмства_22-23_5курс_(1)

РНП_Виробнича_практика

РНП_стажування_за_фахом

РНП_Страховий_менеджмент

РПН_Фiнансовий_менеджмент

УПIВ_3_кредити_2022

УФР_2022-2023