Наукова робота

 
 

 

  *     *     *

На базі науково-методичної лабораторії «Технологічної підготовки майбутнього викладача природничо-математичних дисциплін»:
– функціонує STEM-центр, в університетських студіях якого активно працюють STEM-майданчики: Майстер STEM, STEM-бліц та постійно діючі;
– з 2015 року двічі на рік проводяться фестивалі цікавої науки «Молодіжна хвиля»;
– розроблено та впроваджено два проекти-супутники відкритого освітнього проекту Крок до науки: «Дитячо-юнацький експериментаріум» і «Цікава наука-Online».

Концептуальною основою функціонування STEM-майданчиків є основні положення, які викладені в публікаціях викладачів кафедри
   1. Досягнення сучасної фізики: матеріали до уроку.
   2. Формування технологічної культури майбутнього викладача.
   3. Інноваційне освітнє середовище: технології створення.
   4. Освітні технології: вчитель фізики.
   5. Підготовка вчителя: сучасний вимір.
   6. Сучасна фізика в школі.
в щорічному науково-методичному журналі «Питання удосконалення змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі»:
   Випуск 22, 2016 рік
   Випуск 23, 2017 рік;
   Випуск 24, 2018 рік;
   Випуск 25, 2019 рік;
   Випуск 26, 2020 рік;
   Випуск 27, 2021 рік;
   Випуск 28, 2022 рік;
   Випуск 29, 2023 рік
та закріплені в авторських свідоцтвах:
   STEM-майданчики як технологія трансдисциплінарного підходу в освітній діяльності в Новій українській школі,
      Університетські студії як інноваційна форма педагогічної освіти,
та інші.

  *     *     *
Робочий візит до Китаю.
Проректор з науково-педагогічної роботи професор кафедри фізики Дінжос Роман Володимирович перебував 4-20 грудня 2019 року з робочим візитом в Китайській Народній Республіці.
ІІI Міжнародна науково-практична конференція

 «РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК» Миколаїв 2019 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

 «РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК» Миколаїв 2018 р.

Міжнародна науково-практична конференція

 «РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК»
Миколаїв 2016 р.