Перелік дисциплін

Перший (бакалаврський ) рівень

Банківська справа

Банківська система ІІ

Банківська система ІІІ

Бухгалтерський облік

Бюджетна система

Гроші та кредит

Державні фінанси

Інвестування

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами

Економіко-математичні методи та моделі 

Економічний аналіз та статистика

Міжнародні фінанси

Наукові студії

Податкова система

Проектний аналіз

Статистичне моделювання та прогнозування у фінансах

Страхування

Страхові послуги

Фінанси

Фінансовий аналіз

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Фінансова інфраструктура

Фінансовий облік

Фінансовий ризик-менеджмент  

Фінансова санація та банкрутство підприємств

 

Другий (магістерський ) рівень

Банківське регулювання та нагляд

Облік і аудит за міжнародними стандартами

Організація та методика аудиту

Податковий контроль

Податковий менеджмент

Страховий менеджмент

Судово-бухгалтерська експертиза

Управління фінансовою санацією підприємств

Управління фінансовими ризиками

Фінансовий менеджмент

Фінансове моделювання  

Фінансовий менеджмент у банку