Мольченко Леонід Васильович, завідувач кафедри.

Molchenko_300x450

Мольченко Леонід Васильович (01.01.1945, м. Остер Остерського району Чернігівської області УРСР, зараз Козелецький район Чернігівської обл.).
Доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри, професор.

Закінчив мех.-мат. факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1966). У 1969 захистив кандидатську дисертацію “Численно-аналитическое решение динамических задач теории пологих оболочек”.

Докторську дисертацію “Нелинейные задачи магнитоупругости токонесущих пластин и оболочек” захистив у 1990.

Починаючи з 1966 працював в Київському університеті на посадах асистента (1966), старшого викладача (1971), доцента (1979-1984), професора (1992). У 2003 – 2015 роках очолював кафедру механіки суцільних середовищ на фізико-математичному факультеті Київського національного університету імені Т.Шевченка.

З жовтня 2015 року очолює кафедру математики Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Фахівець з теорії пружності Мольченко Л.В. отримав вагомі результати, що стосуються розвинення чисельних методів розв’язання задач теорії пластин та оболонок в лінійній та нелінійній постановках (задачі статики та магнітопружності оболонок). Під його керівництвом започатковано і розвинуто новий науковий напрямок в нелінійній магнітопружності, а саме дослідження особливостей поведінки оболонок під дією силових і магнітних полів. Ним сформульована математична постановка зв’язаної динамічної задачі магнітопружності струмотримких пластин та оболонок в геометрично-нелінійній постановці. Розроблені алгоритми розв’язання зв’язаних задач магнітопружності струмотривких пластин та оболонок змінної жорсткості в одномірній та двовимірній лінійній та нелінійній постановках.
Мольченко Л.В. читає нормативні курси з теорії пружності, теорії пластин та оболонок, механіки суцільних середовищ. Керує роботою аспірантів. Автор понад 80 статтей.

Мольченко Л.В. є членом секретаріату Національного Комітету України з теоретичної та прикладної механіки, членом редакційних колегій кількох збірників наук. праць. Працював членом ВАК України.

Основні праці:
Основи теорії пластин та оболонок. – Навчальн. посібник, 1993, (у співавт. Я.М.Григоренко).
Магнітопружність при динамічному навантаженні. – Навч.посібник, 1994, (у співавт. А.Т.Улітко, В.Ф.Ковальчук).

 

Будак Валерій Дмитрович, професор кафедри.

Будак В.Д.

Доктор технічних наук (1996), професор (1991), академік Академії педагогічних наук України (2006).

Закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут. З вересня 1996 р. В.Д.Будак працює на посаді ректора інституту.
За його участю всі спеціальності навчального закладу пройшли ліцензу-вання за ІV (найвищим) рівнем акредитації.

В.Д.Будак є автором понад 200 наукових публікацій, серед яких 16 монографій та навчальних посібників, 7 авторських свідоцтв, 4 патенти на винаходи України.

Валерій Дмитрович неодноразово обирався депутатом ради Центрального району і м. Миколаєва, головою обласної виборчої комісії, головою територіальної виборчої комісії по виборах Президента України та депутатів Верховної Ради.

В.Д.Будак багаторазово нагороджувався почесними грамотами Міністерства освіти України та облдержадміністрації, за багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність його нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; ювілейною медаллю «10 років незалежності України». У 2002 р. МДПУ став лауреатом міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна», а ректор нагороджений срібною Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» ІV ступеня.

Указом Президента від 7 жовтня 1997 року Валерію Дмитровичу Будаку присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», Академія педагогічних і соціальних наук (Москва) обирає його у 1998 році своїм дійсним членом.

 

Чадаєв Олександр Михайлович, доцент кафедри.

Чадаєв О.М.

Кандидат фізико-математичних наук (1994), доцент (2006).

Закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова.

Працює на факультеті з 1984 р.
Викладає дисципліни: математичний аналіз, комплексний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика, диференціальні рівняння, дослідження операцій, математичне програмування.

Наукові інтереси: наближені методи розв’язання крайових задач теорії аналітичних функцій, методика викладання математичних дисциплін у вищій школі. Є автором біля 40 наукових і методичних праць, в тому числі 6 навчальних посібників з грифом міністерства освіти і науки України.

15 років працював за сумісництвом вчителем інформатики в школі, має звання “Учитель-методист”, викладав на курсах підвищення кваліфікації вчителів, голова журі обласного турніру юних математиків ім. проф. В.М. Лейфури (2011-2013), член журі всеукраїнського турніру юних математиків імені професора М.Й.Ядренка (2010- 2013), викладач Миколаївського територіального відділення МАН.

За роботу с школярами нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти. В 2002 році нагороджений знаком “Відмінник освіти України”.

 

Пархоменко Олександр Юрійович, доцент кафедри.

Пархоменко О.Ю.

Кандидат фізико-математичних наук (2011).

Закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут.

Працює на факультеті з 2011 р. Викладає дисципліни: аналітична геометрія та лінійна алгебра, лінійна алгебра, алгебра та геометрія, вища математика, математика для економістів, диференціальна геометрія та основи тензорного аналізу, теорія пластин та оболонок.

Наукові інтереси: механіка деформівного твердого тіла, теорії коливань пластин та оболонок, методика викладання дисциплін математичного циклу у вищих навчальних закладах, алгебра і теорія чисел. Має більше 10 публікацій.

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету з організаційної роботи, організатор та учасник заходів профорієнтаційного спрямування, що проводяться спільно з органами освіти.

Один з організаторів математичних турнірів та вікторин, що проводяться серед студентів механіко-математичного факультету.

 

Дармосюк Валентина Миколаївна, старший викладач кафедри.

Дармосюк

Кандидат фізико-математичних наук (2009).

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут.

Працює на факультеті з 2007 р. Викладає дисципліни: теорія ймовірностей та математична статистика, математичний аналіз, сучасна алгебра, числові системи, математична логіка та теорія алгоритмів.

Наукові інтереси: структурна теорія кілець. Має більше 30 наукових публікацій, серед них статті в фахових виданнях та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Член журі відділення математики ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України (2012, 2013, 2014, 2015).

Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, член журі Миколаївського обласного турніру юних математиків імені професора В.М. Лейфури.

Заступник декана факультету по роботі зі студентами.

Публікації Дармосюк Валентини Миколаївни

 

Васильєва Лариса Яківна, старший викладач кафедри.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кандидат фізико-математичних наук (2012).

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут.

Працює на факультеті з 1990 року.

Викладає дисципліни: методика навчання математики, елементарна математика, вища математика, математичні методи в біології.

Наукові інтереси: удосконалення методів викладання шкільного курсу математики, постановка динамічних зв’язаних задач і розробка методів їх розв’язання, дослідження на цій основі закономірностей зв’язаної термічної поведінки суттєво нелінійних циліндричних тіл при імпульсному тепловому навантаженні, розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів. Має більше 30 публікацій.

Постійно викладає на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Член експертної ради журі міської олімпіади з математики, член журі обласної олімпіади з математики.

Публікації Васильєвої Лариси Яківни

 

Ручинська Наталія Сергіївна, старший викладач кафедри.

Ручинська Н.С

Кандидат педагогічних наук.

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут.

Працює на факультеті з 2011р. Викладає дисципліни: інформатика, комп’ютерні технології в роботі з дітьми, музична інформатика, нові інформаційні технології, сучасні інформаційні технології навчання.

Наукові інтереси: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, змішане навчання, віртуальне навчання, підготовка фахівців в умовах змішаного навчання, підготовка викладачів до використання технологій змішаного навчання.

За напрямом наукової діяльності “Теорія і методика професійної освіти” загальна кількість публікацій – 42, в тому числі: монографія (колективна) – 1, посібники – 4, методичні рекомендації – 1, статті – 11, тези доповідей – 25.

 

Руда Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри.

Руда А.М.

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут.

Працює на факультеті з 1971 р. Викладє дисципліни: геометрія, методика викладання математики, елементарна математика, математичний практикум.

Наукові інтереси: активізація пізнавальної діяльності студентів при викладанні аналітичної геометрії, організація самостійної роботи студентів і контролю за нею, методика викладання математики у вищій школі.

Підготовлено біля 20 методичних посібників з аналітичної геометрії для студентів математичних спеціальностей, а також 10 методичних посібників для абітурієнтів, які вступають до фіз-мату.

Викладає на курсах підвищення кваліфікації вчителів в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Приймає участь в профорієнтаційної роботі в школах міста та області по набору до університету.

Приймала участь в обласних, міських олімпіадах з математики, університетських олімпіадах для студентів МНУ, турнірах.

Працювала куратором груп факультету. Займалась проведенням виховної роботи в групах, патріотичним вихованням.

Відмінник народної освіти України.