Склад студентської ради

Понурко Єлизавета Сергіївна

Голова студентської ради

Студентка 332 групи спеціальності СО фізика

 • представляє студентське самоврядування факультету  у відносинах з адміністрацією факультету та Університету, та з іншими організаціями
 • підписує двосторонні договори про співпрацю з іншими організаціями
 • скликає та веде засідання Студентської ради 
 • підписує документи, які приймає Студентська рада
 • спрямовує і контролює діяльність Студентської ради 

Ложенко Катерина Володимирівна

Заступник голови студентської ради

Студентка 343 групи спеціальності фізична культура та Захист України

 • Координирует роботу секторов и координаторов академических групп
 • Веде засидання старостату
 • Ведет организационную работу и иншу роботу из питания взамен модной студенческой радиации из-за чрезмерного студенческого самоврядування высших навчальных закладов України и в инших країн, организаціями тощо;
 • заканчиваются рассказы о головной ради у разного студента його відсутності

Буханець Нікіта Сергійович

Секретар студентської ради

Студент 232 групи спеціальності СО фізика

 • веде протоколи засідань студентської ради
 • готує та разом із головою студентської ради та підписує витяги з протоколів;
 •  реєструє вхідні та вихідні документи;
 • за дорученням голови студентської ради факультету, його заступників або за рішенням студентської ради готує документи на підпис;
 • відповідає за документообіг і збереження документів студентської ради факультету, згідно з номенклатурою справ.

Безсмертна Анна Андріївна

Член комітету культурно-масової діяльності студентської ради

Студентка 432 групи спеціальності СО фізика

 • Підготовка та проведення концертів з нагоди свят;
 • Допомога у проведенні факультетських заходів, участь в організації та проведенні фестивалів;
 • організація діяльності гуртків, студій художнього напряму, вечорів відпочинку.

Цупрова Альона Михайлівна

Член комітету культурно-масової діяльності студентської ради

Студентка 232 групи спеціальності СО фізика

 • Підготовка та проведення концертів з нагоди свят;
 • Допомога у проведенні факультетських заходів, участь в організації та проведенні фестивалів;
 • організація діяльності гуртків, студій художнього напряму, вечорів відпочинку.

Максимова Світлана Іллівна

Член комітету навчання та науки студентської ради

Студентка 332 групи спеціальності СО фізика

 • Забезпечує участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, взаємодіє з адміністрацією факультету з цих питань;
 • Сприяння формуванню у студентів навичок наукової та дослідницької роботи;
 • Сприяння залученню студентів до студентських наукових конференцій та науково-дослідницької роботи;
 • Сприяння залученню студентів до участі в міжнародних програмах та заходах.

Сердюкова Єлєна Сергіївна

Член PR-комітету студентської ради

Студентка 369 групи спеціальності Міжнародні економічні відносини

 • Регулярне та своєчасне інформування студентів факультету у соціальних мережах про заходи, події, зібрання, засідання та необхідні до виконання завдання;

 • Допомога в організації масових заходів та подій;

 • Ведення сторінок факультету у соціальних мережах таких як Instagram та Facebook, а також канал у Telegram;

 • Своєчасне надання необхідних правок та новин для тих розділів сайта факультету, які стосуються студентського життя;

 • Фото та відеозвіти про проведені події, заходи, зібрання та засідання у соціальних мережах на сторінках факультету та на сайті факультету;

 • Заохочення студентів до участі у заходах та подіях, які влаштовуються студентською радою факультету, студентською радою Університету, деканатом факультету, адміністрацією Університету, профкомом Університету;

 • Профорієнтаційна робота у соціальних мережах.

Мішрук Дарья Костянтинівна

Член PR-комітету студентської ради

Студентка 232 групи спеціальності СО фізика

 • Регулярне та своєчасне інформування студентів факультету у соціальних мережах про заходи, події, зібрання, засідання та необхідні до виконання завдання;

 • Допомога в організації масових заходів та подій;

 • Ведення сторінок факультету у соціальних мережах таких як Instagram та Facebook, а також канал у Telegram;

 • Своєчасне надання необхідних правок та новин для тих розділів сайта факультету, які стосуються студентського життя;

 • Фото та відеозвіти про проведені події, заходи, зібрання та засідання у соціальних мережах на сторінках факультету та на сайті факультету;

 • Заохочення студентів до участі у заходах та подіях, які влаштовуються студентською радою факультету, студентською радою Університету, деканатом факультету, адміністрацією Університету, профкомом Університету;

 • Профорієнтаційна робота у соціальних мережах.

Чухрай Анастасія Дмитрівна

Член комітету моніторингу та опитування студентської ради

Студентка 232 групи спеціальності СО фізика

 • Організовує інтерв’ю, анкетування, опитування, соціологічні дослідження;
 • Відповідає за висвітлення результатів проведених заходів;
 • Аналіз та систематизація отриманих результатів після опитувань, соціологічних досліджень;
 • Моніторинг університетського та факультетського життя для подальшого його розвитку.

Алдабаєва Олександра Павлівна

Член комітету моніторингу та опитування студентської ради

Студентка 413 групи спеціальності Фізична культура

 • Організовує інтерв’ю, анкетування, опитування, соціологічні дослідження;
 • Відповідає за висвітлення результатів проведених заходів;
 • Аналіз та систематизація отриманих результатів після опитувань, соціологічних досліджень;
 • Моніторинг університетського та факультетського життя для подальшого його розвитку.

Катюха Катерина Олегівна

Член комітету спорту студентської ради

Студентка 443 групи спеціальності Фізична культура та Захист України

 • Проведення спортивних змагань серед студентів нашого та інших факультетів.
 • Популяризація ЗОЖ серед студентів та молоді взагалі.
 • Участь у конференціях, темою яких є з фізіологія, анатомія та фізичний розвиток людини.
 • Моніторинг спортивних досягнень українських та зокрема миколаївських спортсменів, включаючи студентів нашого університету, на міжнародній арені.
 • Дослідження впливу спорту на духовне та фізичне здоров’я людини.

Марчук Андрій Володимирович

Член комітету спорту студентської ради

Студент 343 групи спеціальності Фізична культура та Захист України

 • Проведення спортивних змагань серед студентів нашого та інших факультетів.
 • Популяризація ЗОЖ серед студентів та молоді взагалі.
 • Участь у конференціях, темою яких є з фізіологія, анатомія та фізичний розвиток людини.
 • Моніторинг спортивних досягнень українських та зокрема миколаївських спортсменів, включаючи студентів нашого університету, на міжнародній арені.
 • Дослідження впливу спорту на духовне та фізичне здоров’я людини.