Склад студентської ради

Понурко Єлизавета Сергіївна

Голова студентської ради

Студентка 232 групи спеціальності СО фізика

 • представляє студентське самоврядування факультету  у відносинах з адміністрацією факультету та Університету, та з іншими організаціями
 • підписує двосторонні договори про співпрацю з іншими організаціями
 • скликає та веде засідання Студентської ради 
 • підписує документи, які приймає Студентська рада
 • спрямовує і контролює діяльність Студентської ради 

Безсмертна Анна Андріївна

Заступник голови студентської ради

Студентка 332 групи спеціальності СО фізика

 • Координує роботу секторів та координаторів академічних груп
 • Веде засідання старостату
 • Веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії студентської ради  з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України та інших країн, організаціями тощо;
 • виконує обов’язки голови студентської ради у разі його відсутності

Буханець Нікіта Сергійович

Секретар

Студент 112 групи спеціальності СО математика

 • веде протоколи засідань студентської ради
 • готує та разом із головою студентської ради та підписує витяги з протоколів;
 •  реєструє вхідні та вихідні документи;
 • за дорученням голови студентської ради факультету, його заступників або за рішенням студентської ради готує документи на підпис;
 • відповідає за документообіг і збереження документів студентської ради факультету, згідно з номенклатурою справ.

Сердюкова Єлєна Сергіївна

Член PR-комітету студентської ради

Студентка 269 групи спеціальності Міжнародні економічні відносини

 • Регулярне та своєчасне інформування студентів факультету у соціальних мережах про заходи, події, зібрання, засідання та необхідні до виконання завдання;

 • Допомога в організації масових заходів та подій;

 • Ведення сторінок факультету у соціальних мережах таких як Instagram та Facebook, а також канал у Telegram;

 • Своєчасне надання необхідних правок та новин для тих розділів сайта факультету, які стосуються студентського життя;

 • Фото та відеозвіти про проведені події, заходи, зібрання та засідання у соціальних мережах на сторінках факультету та на сайті факультету;

 • Заохочення студентів до участі у заходах та подіях, які влаштовуються студентською радою факультету, студентською радою Університету, деканатом факультету, адміністрацією Університету, профкомом Університету;

 • Профорієнтаційна робота у соціальних мережах.

Мішрук Дарья Костянтинівна

Керівник комітету культурно-масової діяльності студентської ради

Студентка 112 групи спеціальності СО математика

 • Підготовка та
  проведення концертів з нагоди свят,
 • Допомога у проведенні факультетських
  заходів, участь в організації та проведенні фестивалів
 • організація діяльності гуртків, студій художнього напряму, вечорів відпочинку.

Цупрова Альона Михайлівна

Член комітету культурно-масової діяльності студентської ради

Студентка 112 групи спеціальності СО математика

 • Підготовка та проведення концертів з нагоди свят;
 • Допомога у проведенні факультетських заходів, участь в організації та проведенні фестивалів;
 • організація діяльності гуртків, студій художнього напряму, вечорів відпочинку.

Максимова Світлана Іллівна

Керівник комітету навчання та науки студентської ради

Студентка 232 групи спеціальності СО фізика

 • Забезпечує участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, взаємодіє з адміністрацією факультету з цих питань;
 • Сприяння формуванню у студентів навичок наукової та дослідницької роботи;
 • Сприяння залученню студентів до студентських наукових конференцій та науково-дослідницької роботи;
 • Сприяння залученню студентів до участі в міжнародних програмах та заходах.

Чухрай Анастасія Дмитрівна

Керівник комітету моніторингу та опитування студентської ради

Студентка 112 групи спеціальності СО математика

 • Організовує інтерв’ю, анкетування, опитування, соціологічні дослідження;
 • Відповідає за висвітлення результатів проведених заходів;
 • Аналіз та систематизація отриманих результатів після опитувань, соціологічних досліджень;
 • Моніторинг університетського та факультетського життя для подальшого його розвитку.