Склад студентської ради

Рєзнікова Людмила Віталіївна

Голова студентської ради

Студентка 312 групи спеціальності СО Математика

+380960642556

rezniklb01@gmail.com

 • представляє студентське самоврядування факультету  у відносинах з адміністрацією факультету та Університету, та з іншими організаціями
 • підписує двосторонні договори про співпрацю з іншими організаціями
 • скликає та веде засідання Студентської ради 
 • підписує документи, які приймає Студентська рада
 • спрямовує і контролює діяльність Студентської ради 

Кримська Вікторія Миколаївна

Заступник голови студентської ради

Студентка 432 групи спеціальності СО Фізика

0979401734

vika_krymska@ukr.net

 • Координує роботу секторів та координаторів академічних груп
 • Веде засідання старостату
 • Веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії студентської ради  з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України та інших країн, організаціями тощо;
 • виконує обов’язки голови студентської ради у разі його відсутності

Алексєєва Олена Станіславівна

Секретар

Студентка 432 групи спеціальності СО Фізика

0988312096

alenalmazz22@gmail.com

 • веде протоколи засідань студентської ради
 • готує та разом із головою студентської ради та підписує витяги з протоколів;
 •  реєструє вхідні та вихідні документи;
 • за дорученням голови студентської ради Університету, його заступників або за рішенням студентської ради готує документи на підпис;
 • відповідає за документообіг і збереження документів студентської ради Університету, згідно з номенклатурою справ.

Безсмертна Анна Андріївна

Керівник освітньо-наукового комітету

Студентка 232 групи спеціальності СО Фізика

0990941972

 • Забезпечує участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, взаємодіє з адміністрацією Університету з цих питань;
 • Сприяння формуванню у студентів навичок наукової та дослідницької роботи;
 • Сприяння залученню студентів до студентських наукових конференцій та науково-дослідницької роботи;
 • Сприяння організації наукової діяльності студентів на міському, обласному, державному та міжнародному рівнях;
 • Сприяння залученню студентів до участі в міжнародних програмах та заходах;
 • Співпраці з науковими та міжнародним підрозділами Університету;
 • Допомоги в організації навчальної, виробничій та іншій практик та стажування за фахом.

Токар Давид Миколайович

Керівник соціально- побутового комітету

Студент 512 групи спеціальності СО Математика

0631310158

dcmpank@gmail.com

 • Організовує та здійснює перевірки щодо дотримання правил проживання в студентських гуртожитках;
 • Контролює та надає допомогу в організації роботи студентських рад гуртожитків;
 • Контролює відповідність соціально-побутових умов проживання в гуртожитках санітарно-гігієнічним нормам;
 • Бере участь у розгляді скарг і пропозицій мешканців гуртожитку.

Богатєнкова Олександра Євгенівна

Керівника культурно - масового комітету

Студентка 312 групи спеціальності СО Математика

0994418804

aleksandrabogatenkova565@gmail.com

 • Підготовка та
  проведення концертів з нагоди свят,
 • Допомога у проведенні факультетських
  заходів, участь в організації та проведенні фестивалів
 • організація діяльності гуртків, студій художнього напряму, вечорів відпочинку.

Заїка Олена Василівна

Керівник комітету правових питань

Студентка 312 групи спеціальності СО Математика

0959188804

zaikaelenaaa@gmail.com

 • Надання студентам консультацій стосовно їх прав та обов’язків;
 • Контролю за відсутністю порушення прав студентів зі сторони інших студентів, педагогічних, науково-педагогічних працівників або адміністрації Університету;
 • Врегулювання етичних аспектів в ході освітнього процесу

Лазаренко Влада Олександрівна

Керівник комітету PR, моніторингу та опитування

Студентка 369 групи спеціальності Міжнародні економічні відносини

0974197720

Vlada.lazarenko@ukr.net

 • Організовує інтерв’ю, анкетування, опитування, соціологічні дослідження тощо;
 • Відповідає за висвітлення результатів проведених заходів.
 • Підтримки в актуальному стані веб-сайту, сторінок у соціальних медіа студентського самоврядування, надання інформації про діяльність студентського самоврядування для оприлюднення на веб-сайті;
 • Розповсюдженні організаційної інформації;
 • Координації роботи структурних підрозділів ОСС з питань взаємодії зі ЗМІ;
 • Інформування ЗМІ про заходи, що проводяться ОСС, шляхом підготовки і розсилання прес-релізів;