Відкрите заняття для студентів групи 479 та 269ск спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

  29 листопада 2022 року доцент кафедри економіки, менеджменту та фінансів Наталія Вадимівна Данік провела відкриту лекцію з дисципліни «Банківська система» на тему «Нетрадиційні банківські операції та послуги» в дистанційному форматі. Лекцію проведено на високому науково-методичному рівні з урахуванням усіх вимог, що висуваються до занять такого типу у вищій школі. Зміст лекції чітко структуровано; виклад матеріалу адаптовано до рівня академічної аудиторії – студентів групи 4 курсу денної форми навчання. Студенти опановували такі поняття форфейтинг, лізинг та факторинг. У цьому допомогла їм підготовлена мультимедійна презентація, що акцентувала увагу на ключових питаннях складної теми. Лекція завершилася обговоренням. Усі присутні проаналізували відкрите лекційне заняття й відмітили, що заняття було проведене на високому науковому, і навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки, зокрема відзначено професіоналізм та широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу.