Лабораторія загального курсу фізики

Лабораторія загального курсу фізики призначена для проведення здобувачами лабораторних робіт з механіки, молекулярної фізики, електрики та магнетизму, оптики та квантової фізики.

Механіка

Механіка веде свій відлік від античних часів, але до теперешноьго часу не втрачає актуальності. У лабораторії механіки студенти опановують закони класичної механіки на сучасному ціфровому обладнанні.

Молекулярна фізика

Молекулярна фізика не вивчає молекули. Вона вивчає загальні властивості твердих, рідких та газоподібних речовин та ті теплові процеси які відбуваються з цими речовинами. Іншими словами, предметом вивчення молекулярної фізики є загальні властивості речовин та різноманіття тих теплових процесів які відбуваються з ними.

Електрика та магнетизм

Електричні явища були відомі ще в давнину. Те, що при натиранні бурштин отримує властивість притягувати до себе легкі предмети, описував в 600-х роках до н.е. Фалес Мілетський. Але і зараз електрика та магнетизм не втрачають актуальності, тому що сьогодні людину оточує все більше і більше електричних та електронних приладів.

Оптика

Оптика – стародавня наука. Питання про природу світла цікавили грецьких філософів ще до нашої ери. Розвиток оптики привів до виникнення нових наукових і технічних направлень, а це дало змогу поширити методи оптики на розв’язок сучасних задач (термоядерний синтез). Це підтверджує динамічність оптики, що властиво наукам, які знаходяться на передньому краї знань.
В лабораторії оптики студенти вивчають природу оптичного випромінювання, досліджують процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодію з речовиною.

Квантова фізика

Квантова фізика – унікальне наукове явище. Результати, отримані в ній, остаточно перевтілилися в напівпровідникові транзистори, лазери, інтегральні схеми, персональні комп’ютери, мобільні телефони. Квантова фізика кардинально змінила напрям розвитку цивілізації та життя кожної людини.