Лабораторія методики викладання фізики

Лабораторія методики викладання фізики має потужний потенціал для підготовки та вдосконалення рівня фізичних знань майбутніх вчителів фізики і становлення молодих науковців.