Науково-дослідна лабораторія “Фізики та біохімії композиційних матеріалів”

Науково-дослідна лабораторія «Фізики та біохімії композиційних матеріалів» створена на базі кафедри фізики та математики і кафедри хімії механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського наказом ректора та схвалена Вченою радою Університету.

Науковий напрям роботи НДЛ:

01.04.19 – фізика полімерів,

05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика,

01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика,

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла,

02.00.04 – фізична хімія,

03.00.04 – біохімія.

Диференціальний скануючий калориметр DSC-2 фірми Perkin-Elmer призначений для дослідження теплофізичних параметрів матеріалів. Прилад дозволяє визначати термодинамічні параметри речовини: теплоємність, температуру, ентальпію, ентропію фазових переходів, енергетичні зміни різноманітної природи, а також кінетичні характеристики процесів та релаксаційних переходів в умовах лінійної зміни температури в діапазоні 323-1000 К.
Вимірювач теплоємності ИТ-С-400 призначений для досліджень температурної залежності питомої теплоємності твердих тіл, сипучих, волокнистих матеріалів і рідин в діапазоні температур від 173-673 К.
Установка для виготовлення полімерних зразків методом гарячого пресування.
Максимальна температура   673 К.
Швидкість нагріву (охолодження)   1-4 К/хв.
Лабораторний стенд МВ-004. Стенд призначений для визначення ємності, діелектричної проникності, тангенса кута діелектричних втрат твердих діелектриків і вивчення цих характеристик в залежності від температури і частоти.
Діапазон випробувальної ємності   20-999 пФ
Діапазон тангенса кута діелектричних втрат   0-0,96
Максимальна температура термостата   150 °С
Максимальний діаметр зразків випробуваних діелектриків   100 мм
Ультразвуковий диспергатор УЗДН-А150 це багатофункціональний універсальний інструмент, який використовується для емульгування, подрібнення, перемішування, прискорення хімічних і фізичних процесів в зразках різної природи. Широко використовується в біохімії, мікробіології, медицині, хімії поверхні, фізики.
 Діапазон робочих частот 20-25 кГц
Температура до 60 °С
Потужність ультразвуку до 150 Вт
Об’єм диспергування 10-100 мл