Завідувач кафедри

Данік Наталія Вадимівна

Доцент та завідувач кафедри економіки, менеджменту та фінансів, кандидат економіних наук

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24

E-mail: natasha.danik29@gmail.com

Основні курси: Банківська система, Аналіз банківської діяльності, Фінансовий менеджмент у банку, Банківське регулювання та нагляд, Податковий менеджмент

ORCID ID:  Наталья Данік

Google Scholar:  Наталія Данік

Researcher ID: Наталія Данік

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук (08.00.04 – Економіка сільського господарства і АПК) із 2004 року

Базова освіта: вища за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Тема   дисертацій:

«Розвиток селянських (фермерських) господарств і формування ефективного економічного механізму їх функціонування», 08.00.04 – Економіка сільського господарства і АПК, 28 жовтня 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 Миколаївського державного аграрного університету
Автореферат

Навчальні дисципліни, які викладає:

Банківська система; Аналіз банківської діяльності; Фінансовий менеджмент у банку; Банківське регулювання та нагляд.

Членство в редколегіях: 

З 2014 р. по 2018 р. – відповідальний секретар електронного наукового фахового видання «Глобальні та національні проблеми економіки»

http://global-national.in.ua/redkolegiya

Госпдоговірна тема: 

1) керівник наукового дослідження: «Надання наукових послуг з підготовки фінансово-економічного обґрунтування для отримання підприємством гранту на розширення агробізнесу» для фермерського господарства «Юліана», термін підготовки технічної документації з 01.03.2023 по 30.05.2023 рр. на суму 17500 грн.

2) учасник наукового дослідження: ««Наукова експертиза методичних матеріалів до інформаційно-просвітницької компанії для людей похилого віку щодо попередження та запобігання фінансовому шахрайству «Не дай себе ошукати. Частина 1»» для Товариства із обмеженою відповідальністю Фірма «Іліон», 2021 р. на суму 6850 грн.

3) учасник наукового дослідження: «Механізми регулювання фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку України» для Товариства із обмеженою відповідальністю Фірма «Іліон», 2020 р. на суму 5000 грн.

Підвищення кваліфікації:

1) 2017 р., «Світові тренди банківських інновацій», Запорізька державна інженерна академія, Сертифікат про стажування № 17 від 27.02.2017р.

2) 2019 р., «Інтерактивні технології навчання», Навчально-наукова лабораторія  інноваційних педагогічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Сертифікат про підвищення кваліфікації, № СТ 02071010/ 00295-19 від 01.12.2019 р.

3) 2021 р., «Цифрові інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси», Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій», Сертифікат ПК-К 21-02/064 від 25.02.2021 р.

4) 2021 р., «Створення віртуальної кімнати для дистанційного форми навчання», SchoolHub, Сертифікат № 21/2145 від 11.03.2021р.

5) 2021 р., «Створюємо якісний тест для контролю знань учнів за дистанційною формою навчання», SchoolHub, Сертифікат № 21/2270 від 11.04.2021 р.

6) 2021 р. «Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні», Національний банк України, Сертифікат від 16.04.2021р.

7) 2021 р. «Стратегія фірми 2021 – Інтерактивне навчання підприємництва за допомогою бізнес-симуляції ViAL+», ТОВ «Компанія інтелектуальних Технологій». Сертифікат тренера №174т/2021від 27.04.2021 р.

8) 2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему:  «Використання можливостей хмарних сервісів в он-лайн навчанні з використанням платформ Zoom  та Moodle», Сертифікат про підвищення кваліфікації ES№ 8027/2021 від 04.10.2021р.

9) 2021 р. «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», Академія цифрового розвитку, Сертифікат № 20GW – 093 від 19.10.2021р.

10) 2022 р. «Професійний розвиток  педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості вищої освіти», МНУ ім. В.О. Сухомлинського, Сертифікат №319 від 31 січня 2022 року

11) 2022 р. «Фінансова грамотність», ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій», Сертифікат № ПК-К 22-02/072 від 18.02.2022 року

12) 2022 р. «Створення сайту викладача», програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формі масових відкритих он-лайн курсів, МОН України, Сертифікат СС№38282994/1668-22 від 27 лютого 2022 року

13) 2022 р. «Університет майбутнього після перемоги»,учасник проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz-Bridge», присвячений розвитку soft skills викладача, UGEN, НБУ, Сертифікат № 162 від 14.07.2022 року

14) 2022 р. V Міжнародна програма наукового стажування «Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні», International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing), Міжнародний Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації за Міжнародною програмою на 180 годин (6 кредитів) № 8592 від 20.08.2022 р. Отримала Міжнародний освітній грант №IEG/W/22/09/12

15) 2022 р. «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні», Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти, IESF, Сертифікат ES№97649/2022 від 26 вересня 2022 року

16) 2022 р. «Створення скрайбінгу за допомогою сервісу Pow Toon», SchoolHub, Сертифікат № 22/7478 від 10.11.2022р.

17) 2022 р. «Всеукраїнська онлайн-конференція від Genesis «Інтерактивне навчання. Результати наймасштабнішої співпраці ІТ бізнесу та освіти 2022», Genesis, МОН України, Міністерство цифрової трансформації України, Сертифікат від 01.12.2022р.

18) 2023 р. «Підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти та акредитація на інтеграцію онлайн-курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського», Product IT Foundation for Education, українська кофаундингова ІТ-компанія «Genesis» за підтримки Міністерство освіти та науки України, Міністерства цифрової трансформації України, Сертифікат №006/02-2023 від 10.02.2023 р.

19) 2023 р. «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», ГО «Вище», Саксонський центр викладання та навчання у вищій школі (HDS) (Німеччина) і Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) на освітній платформі Prometheus, Сертифікат від 03.03.2023 р.

20) 2023 р. «Геймифікація в освіті», SchoolHub, Сертифікат № 23/8551  від 07.03.2023 р.

Є експертом з акредитації кваліфікаційних центрів відповідно до рішення засідання Національного агентства кваліфікацій (протокол №6 (68) від 14.02.2022 р.)

 Основні публікації:

Наукові публікації:   

WoS

1) Natalia Danik, Tetiana Stroiko, Ludmila Nazarova. Transformation of economic processes on the basis of digitalization. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 7 (2021). Number 1 (JANUARY). Riga, Latvia 

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-1-102-106

2) Natalia Danik, Tetiana Stroiko, Dmytro Prokofyev. Development of financial decentralization аs a basis for self-sufficiency оf territorial communities. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 7 (2021). Number 4 (SEPTEMBER). Riga, Latvia, р. 196-203

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1276/1316

 

3) Данік, Н., Рудь, І., Симоненко, О., Білоусько, Т., Цікало, Є. Напрями розвитку цифрової економіки в умовах воєнних конфліктів. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48) (2023), 238–248.

https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3953

 

Категорія Б:

2018 – 2019 р.

 1. Данік Н.В. Реформування банківської системи України: проблеми та перспективи. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». – 2018 р. – № 19. – С. 981 – 985

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/147.pdf

 1. Данік Н.В. Механізм підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2019. – № 32. – С.468 – 472 http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/72.pdf
 2. Данік Н.В. Характеристика підходів до визначення бізнес-моделей банків в Україні. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. – 2019. – №2. – С.274 – 284

http://visen.knau.kharkov.ua/visen2019_2.html

2020 р.

 1. Данік Н.В. Підвищення ліквідності комерційного банку / Н.В. Данік, Є.В. Тодоренко. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2020. – № 42. – С.302 – 307

http://www.market-nfr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/53.pdf

 1. Данік Н. В. Внутрішній аудит як засіб протидії шахрайству в банках / Волкова А.Г., Колеватова А.В. Економічний простір: Збірник наукових праць ПДАБА. Дніпро. 2020. № 162. С. 103 – 107

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/6162_2020.pdf

 1. Данік Н.В. Современные подходы к финансированию регионального и местного развития/ Гуріна О.В. Польский научный журнал «Восточно-Европейский Научный Журнал». 2020. № 9(61), ч.5. С. 17 – 24

        https://eesa-journal.com/ EESA_9_61_september_2020_part_5.pdf

2021 р.

 1. Данік Н.В. Оцінка результативності функціонування банківської системи України в умовах фінансової нестійкості / Яковенко А.В., Новак К.С. Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка»). 2021. № 3(73). С.69 – 74 http://www.scientificview.umsf.in.ua/arkhiv-nomeriv?id=113
 2. Данік Н.В. Діяльність Національного банку України під час спалаху пандемії COVID-19/ Логачова К.О., Гребенюк І.С. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2021. № 59. С.100 – 103

http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/59_2021/20.pdf

 1. Данік Н.В. Оптимізація структури капіталу як дієвий інструмент максимізації ринкової вартості підприємства / Бойко О.І. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2021. № 60. С.177 – 180

http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/59_2021/20.pdf

 1. Данік Н.В. Інноваційна модель управління органічним виробництвом / Бойко Є.О. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». № 2. Том 2. 2021. С. 155 -166. https://visen.knau.kharkov.ua/visn2021t2.html
 2. Данік Н.В. І Формування сталого економічного зростання на основі органічного виробництва та ресурсозберігаючої моделі / Іртищева І.О., Бойко Є.О. Український журнал прикладної економіки та техніки. Том 6. № 3. 2021. С. 123 -130. http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/ujae_2021_r03.pdf

2022 р.

 1. Данік Н.В. Аналіз результативності процесу фінансової децентралізації в Україні / Омельчук О., Рудь І.Ю. Електронний журнал категорії Б «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Економіка»), №13(13)2022. С. 135 -148

 http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/issue/view/100/160

 1. Данік Н.В. Оцінка стратегій виявлення та запобігання фінансовому шахрайству за видами / Пащенко О.С., Рудь І.Ю. Фаховий науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 33 (72). № 3, 2022 р. С. 44-49

 http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive?layout=edit&id=69

Статті ОСЕР (2022 рік):

 1. Данік Н.В. Теоретичні аспекти впливу якості ресурсної бази на фінансову стійкість банку / Ємельянов А.Г. Електронне наукове періодичне видання зареєстровано в країні ЄС «The International Science Journal of Management, Economics & Finance», Том 1, №5, 2022 р. С. 10 – 16

https://isg-journal.com/isjmef/article/view/183/109

 1. Данік Н.В. Обґрунтування перспектив розвитку інтегрованих утворень у сільському господарстві України / Торлопов А.І. Електронне наукове періодичне видання зареєстровано в країні ЄС «The International Science Journal of Management, Economics & Finance», Том 1, №5, 2022 р. С. 17 – 25

https://isg-journal.com/isjmef/article/view/185/111

 1. Данік Н.В. Удосконалення механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи України / Татко А.І. Електронне наукове періодичне видання зареєстровано в країні ЄС «The International Science Journal of Management, Economics & Finance», Том 1, №5, 2022 р. С. 1 – 9

https://isg-journal.com/isjmef/article/view/187/113

Монографії:

 1. Колективна монографія: «Теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних інститутів в Україні» / Перспективи розвитку функціонування фінансово-кредитних інститутів в Україні. МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв. – 2015. –  С.7–  22
 2. Колективна монографія: «Теоретико-методологічні засади формування фінансово-кредитного механізму агропродовольчої сфери України» / Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів. Академія управління та адміністрації в Ополе. Польща. – 2018. –  С. 84 – 90
 3. Колективна монографія: «Теоретичні положення та методичні підходи щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму управління економікою України в умовах глобалізації» / Фінансовий механізм управління економікою України в умовах глобалізації. Миколаїв. – 2019. –  С. 9 –47

 

Навчально-методичні праці:

 1. Данік Н.В. Фінанси: навчальний посібник / Н.В. Данік, І.Ю. Рудь, Н.О. Корнєва; за ред. Н.В. Данік. – Миколаїв: Іліон – 2016. – 232 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/825

 1. Корнєва Н.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Н.О. Корнєва, І.Ю. Рудь, Н.В. Данік; за ред. Н.О. Корнєва. – Миколаїв: Іліон – 2016. – 232 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/834

 1. Данік Н.В., Криленко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. – Миколаїв. – 2017. – 203с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/359

 1. Аналіз банківської діяльності: Методичні рекомендації / Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2018. – 24 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/311

 1. Фінансовий менеджмент у банку: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування/ Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – 32 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/314

 1. Банківське регулювання та нагляд: Збірник задач/ Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2018. – 15 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/312

 1. Фінанси: Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування/ Укладач: Н.В. Данік. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018.-24 с.http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/313
 2. Банківське регулювання та нагляд: Опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2019. – 107 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/551

 1. Методичні рекомендації для написання комплексної курсової роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Уклад. В.Ю. Прокопенко, Н.В. Данік, С.М. Гривківська. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2019.- 26 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/546

 1. Банківська система ІІ: Практикум/ Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2019. – 98 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/552

 1. Банківська система: Практикум/ Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського – 2021. – 80 с. http://hdl.handle.net/123456789/892
 2. Банківська система: навчально-методичний посібник (збірник завдань) для змішаної форми навчання / Уклад.: Н.В. Данік – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – 2022. – 79 с. http://hdl.handle.net/123456789/874
  1.