Відкрите заняття

16.11.2023 к.е.н., доцентом Рудь І.Ю. було проведене відкрите заняття-лекція з дисципліни «Гроші та кредит» на тему Центральний банк в системі монетарного та банківського управління. Викладач ознайомив присутніх з правовим статусом Національного банку України, його організаційною структурою та керівними органами. З’ясували функції НБУ та характер взаємовідносин з вищими органами держави. Лекцію проведено на високому науково-методичному рівні з урахуванням усіх вимог, що висуваються до занять такого типу у вищій школі. Зміст лекції чітко структуровано, виклад матеріалу адаптовано до рівня академічної аудиторії. Лекція завершилася обговоренням стратегічних напрямів та цілей розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Усі присутні відмітили, що заняття було проведене на високому науковому і навчально-методичному рівнях, вміння зосередити увагу слухачів на головних аспектах матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу.