Пшиченко Вікторія Вікторівна

Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: pshychenko85@gmail.com
Основні курси: Порівняльна цитологія, Порівняльна гістологія, Спеціальна гістологія, Клінічна цитологія, Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Освіта

2015 р. захист дисертації «Зміни морфо-функціонального стану шишкоподібної залози при різних видах стресу» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія;

2009-2013 – аспірантура Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Спеціальність: 03.00.13 – фізіологія людини та тварин;

2003-2008 Миколаївський державний університет імені В О. Сухомлинського. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Кваліфікація: викладач біології, вчитель екології та валеології.

Професійна кар’єра

2019 – старший викладач кафедри хімії Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського;

2016-2018 р. – в.о. доцента кафедри лабораторної діагностики Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського;

2010-2016 – викладач кафедри біології людини та тварин;

2007-2010 –  старшого лаборант кафедри біології.

Здобуття

2015 р. – отримання наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія;

Публікації

  1. Пшиченко В. В. Морфологічні особливості кровопостачання шишкоподібного тіла в залежності від його локалізації в головному мозку щурів / В. В. Пшиченко, В. С. Черно // Світ медицини і біології. – 2018. – № 1 (63). – C. 157-160
  2. Пшиченко В. В. Структурно-функціональні особливості шишкоподібної залози щурів в умовах гострого стресу / В.В.Пшиченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – № 1 (117). – С. 84-87.
  3. Пшиченко В. В. Структурно-функціональна характеристика епіфізу щурів за умов хронічного стресу та цілодобового освітлення / В. В. Пшиченко, В. С. Черно, М. А. Волобуєв // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14, № 1 (51). – С. 90-92
  4. Черно В. С. Порівняльна мікроскопічна характеристика стінок стрілової пазухи твердої оболонки головного мозку людини та собаки / В. С. Черно, В. В. Пшиченко, М. А. Волобуєв // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Т. 2 (129). – С. 364-371
  5. Пшиченко В. В. Вплив хронічного стресу на морфометричні показники пінеальних клітин щурів / В. В. Пшиченко, В. С. Черно // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 4, № 2. – С. 298-300.
  6. Пшиченко В.В. Особливості екстраорганного кровопостачання епіфізу в умовах хронічного стресу та порушеного фотоперіоду / В.В. Пшиченко, О.О, Кучер, С. М.Тарасова, І.Л. Костенко, В.С. Черно // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип.4, Т.1. – С. 227-231.

Монографії та навчальні посібники:

  1. Пшиченко В.В. Цитологія / В.В. Пшиченко, В.С. Черно: навчальний посібник Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2017. – 119 с

  2. Пшиченко В.В. Органні ефекти мелатоніну/ В.В. Пшиченко, Л.Д. Чеботарь, О.М. Ларичева, О.О. Цвях, Я.М. Анасевич.: Монографія Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2018. – 235 с.

  3. Пшиченко В.В. «Робочий зошит» для самостійної роботи студентів біологічних спеціальностей з дисципліни «Цитологія» / В.В. Пшиченко, В.С.Черно: Навчально-методичний посібник Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2018. – 126 с.

Повний список публікацій >>>