Механіко-математичний факультет

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Відкритий освітній проект «Крок до науки»

Posted on Чер 17, 2015


Автор проекту: доцент кафедри фізики МНУ ім.. В. О. Сухомлинського Манькусь І. В.

Керівники проекту: заступник декана механіко-математичного факультету, доцент кафедри фізики
МНУ ім.. В. О. Сухомлинського Дінжос Р. В.;
доцент кафедри фізики МНУ ім.. В. О. Сухомлинського Недбаєвська Л. С.

Інформаційно-технічний супровід проекту
Здійснюється науково-дослідними та навчальними лабораторіями кафедри фізики МНУ ім. В. О. Сухомлинського:

1

Лабораторія «Молекулярної фізики»

керівник: кандидат фізико-математичних наук,
доцент Рехтета М.А.

лаборант: Бугар В. В.

2

Лабораторія «Квантової та ядерної фізики»

керівник: кандидат фізико-математичних наук,
доцент Лисенков Е.А.

лаборант: Тарасова Л.В.

3

Лабораторія «Методики викладання фізики»

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Недбаєвська Л.С.

лаборант: Сташиба Т.С.

4

Лабораторний комплекс «Електроніки і вимірювально-обчислювальної техніки»

керівник: викладач
Іванніков А.В.
лаборант: Іваннікова О.І.

5

Лабораторія «Оптики»

керівник: кандидат фізико-математичних наук,
доцент Дінжос Р.В

лаборант: Пащенко С.М.

6

Лабораторія «Спеціального фізичного практикуму»

керівник: кандидат фізико-математичних наук,
доцент Дінжос Р.В.

лаборант: Короленко В.Л.

7

Учбово-науковий комплекс «Астрономічна обсерваторія ім. Н.Д. Каліненкова»

керівник:доцент Хейфець І.М.

лаборант: Сергієнко О.Г.

8

Навчальна майстерня

керівник: кандидат технічних наук,
професор Гуйтур В.І.

лаборант: Калкутіна М.В.

9

Навчальна майстерня

керівник: доцент кандидат технічних наук, професор Гуйтур В.І.

лаборант: Яценко В.О.

10

Лабораторія «Демонстраційного експерименту»

керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент Недбаєвська Л.С.
лаборант: Журавльова С.А.

Лабораторія «Електрики і магнетизму»

керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Махровський В.М.

лаборант: Журавльова С.А.

11

Мета проекту
Створення у ВНЗ освітнього середовища, яке забезпечує:

 • формування і розвиток професійної майстерності випускників;
 • пошук та підтримку творчої, обдарованої молоді.

Завдання проекту

 • стимулювання творчого розвитку та самовдосконалення всіх учасників проекту: студентів, викладачів, вчителів фізики, учнів ЗОШ;
 • розвиток та підтримка творчої, обдарованої молоді;
 • співпраця учасників проекту на ринку освітніх послуг;
 • впровадження у навчальний процес ВНЗ сучасних технологій педагогічної освіти;
 • осучаснення методів, засобів та форм навчального процесу у вищій школі;
 • розробка в університетських студіях проекту освітніх продуктів для різнорівневих освітніх середовищ;
 • впровадження розроблених освітніх продуктів на ринку освітніх послуг (заклади освіти, підприємства, установи).

Цільові групи проекту (команди)
Створення освітнього середовища проекту, яке забезпечує формування і розвиток професійної майстерності майбутніх фахівців (вчителів фізики) обумовлено необхідністю формування у них ключових компетенцій. Кожна цільова група проекту має свою мету і виконує відповідні завдання.

Команда викладачів:

 • корегує робочі плани дисциплін;
 • проводить діагностику студентського середовища;
 • розробляє методичне забезпечення проекту;
 • визначає роль кожного студента в проекті;
 • керує університетськими студіями, в яких студентами розробляються освітні продукти як результат учіння.

Команда студентів:

Створюється відповідно до мотивів їх майбутньої професійної діяльності, прагнень та потреб. Студентам пропонується працювати в чотирьох університетських студіях: майстер-класу, освітніх проектів, фундаментальних фізичних досліджень, інформаційно-комунікаційних технологій. Кожна університетська студія розробляє, створює і впроваджує в різнорівневі освітні середовища відповідні освітні продукти, якість яких визначає рівень професійної майстерності майбутніх фахівців (вчителів фізики).

Команда вчителів фізики:

Співпрацює в проекті із студентами на основі технології контекстного навчання, основою якої є обмін досвідом серед професіоналів різного рівня. Ефективним прийомом цієї співпраці є оцінка професіоналом високого рівня результатів діяльності починаючого професіонала. Співпраця студентів та вчителів здійснюється в університетських студіях проекту та на педагогічній практиці.

Команда учнів ЗОШ:

Виконує в проекті роль «підприємства», на якому впроваджуються освітні продукти проекту і визначається їх ефективність. Наприклад, у школах запроваджується «університетський день», який на базі лабораторій кафедри фізики спільно з провідними фахівцями кафедри працюють університетські студії, а саме впроваджують розробленні освітні продукти: майстер-класи різноманітної тематики, освітні проекти, бліц-турніри з фізики, конкурси творчих учнівських робіт. Кожен з учнів за результатами участі в проекті може стати переможцем конкурсу «Кращій фізик» в номінаціях: «фізик-дослідник», «фізик-експериментатор», «фізик-лірик». Індивідуальні заявки від учнів та класних колективів на участь у проекті приймаються протягом навчального року. Заявки можна подати на участь в проекті в цілому, або в окремих його секціях: «теоретичні фізичні дослідження», «експериментальна фізика», «астрономія», «сучасні математичні дослідження».

Короткий опис проекту

Відкритий довгостроковий проект, основним освітнім продуктом якого є підготовка конкурентоспроможних фахівців на ринку праці (ринок освітніх послуг).
Ідея проекту полягає у поєднанні академічної підготовки фахівця у ВНЗ з вимогами до його кваліфікації на ринку праці.
Підготовкою фахівця (викладача фізики) займаються чотири команди. Основою команди викладачів становлять викладачі спеціальних предметів, для майбутнього фахівця фізики – це викладачі методики навчання фізики. Саме викладачі методики вирішують які технології, форми, засоби, методи і прийоми необхідно обрати для підготовки майбутніх вчителів.
Діагностування результатів навченості студентів, які починають вивчати методику на третьому курсі, дають можливість визначити, що потрібно саме цим студентам для формування і розвитку професійної майстерності, і як технологічно та методично забезпечити навчальний процес.
Технологічне забезпечення навчального процесу ґрунтується на використанні контекстного навчання, основу якого складає моделювання ситуацій майбутньої професійної діяльності.
Контекстний підхід дає можливість змінити класичну університетську лекцію з методики навчання фізики, перетворивши її на обговорення професійних ситуацій по певній проблемі, з урахуванням того, що студент ознайомлений с текстом лекції заздалегідь.
Роль практичного або семінарського заняття на основі контекстного підходу визначається як час який відводиться на розробку і створення освітніх продуктів в університетських студіях та їх впровадження в освітнє середовище.
Студія майстер-класу під керівництвом викладачів кафедри фізики розробляє тематичні майстер-класи для учнів ЗОШ та вчителів фізики і математики: «Закохані в фізику», «Фізика в світі професій», «Музей фізичного експерименту», «Гарячі тури для фізиків», «Туристична агенція».
Студія освітніх проектів. Після вивчення курсу «Освітні технології: вчитель фізики», який є авторським за вибором ВНЗ. Під керівництвом викладача, розробляє освітні проекти для ЗОШ та інших освітніх установ. Захист проектів проводиться на щорічному конкурсі проектів «Логос». Проекти переможців презентуються на засіданнях методичних об’єднань вчителів фізики та математики, на курсах підвищення кваліфікації вчителів, а також впроваджуються в освітніх установах міста та області.
Студія фундаментальних фізичних досліджень опановує різні види фізичного експерименту. Освітні продукти цієї студії презентуються на конкурсі з фізичного експерименту «Крокуємо до майстерності», а також в інших студіях проекту.
Студія інформаційно-комунікаційних технологій. В студії під керівництвом викладачів розробляються сайти освітніх проектів, персональні сайти вчителів фізики, ведеться підготовка фахівців по створенню навчальних фільмів, фото колажів, мультимедійних підручників з фізики та астрономії, готуються до друку студентські наукові праці за результатами проведених наукових досліджень та їх впроваджень. Окремим напрямком роботи студії є забезпечення інформаційного супроводу проекту «Крок до науки», а саме створення сайту проекту, фото колажу та бібліотеки навчальних відеофільмів.

Досягнення проекту

Результативність проекту за період з 01.09.2014 по 01.07.2015 визначається кількісними та якісними показниками.
Кількісні показники. У проекті взяло участь:

 • понад 120 вчителів фізики міста та області (засідання методичних об’єднань вчителів фізики, курси підвищення кваліфікації.);
 • 250 студентів (студенти 2-5 курсів та магістранти механіко-математичного факультету спеціальностей фізика, математика);
 • студенти ЧДГУ ім. П. Могили спільно з викладачами дисципліни педагогіка вищої школи;
 • учні та вчителі фізики ЗОШ міста Миколаєва: №1,3,4,18,60,15,6,57,46,43,51,19,4,25,43, Економічного ліцею, гімназії №3, ліцею Педагог;
 • учні та вчителі фізики районних ЗОШ Миколаївської та Херсонської областей: Братська, Криничанська, Ліманська, Кіровська, Ковалівська, Солончаковська, Новобугська, Красняньська, Березанська, Кімівська, Новомиколаївська, Новоодеська №1-2, Шостаківська, Секретарська, Кир’яківська.

Робота університетських студій:

 • за період впровадження проекту проведено 15 майстер-класів для учнів та вчителів фізики;
 • розроблено понад 150 освітніх проектів (список додається);
 • 15 освітніх проектів впроваджено за період 01.09.2014 по 01.07.2015;
 • створено сайт проекту http://sites.google.com/site/testfizua.

Якісні показники. Підвищення рівня професійної майстерності майбутніх викладачів фізики підтверджуються:

 • якістю створених освітніх продуктів, яка засвідчена результатами їх впроваджень:
 • результатами педагогічної практики студентів;
 • підвищенням якісної успішності студентів за результатами державних іспитів;
 • активізацією пізнавальної, творчої активності учнів що до вивчення фізики;
 • підвищенням рівня фундаментальної фізичної підготовки учня.

Відзнаки проекту

Перейти до перегляду відеогалереї