Освіта

Повна вища, закінчив у 1980 році з відзнакою Одеський інститут, з 1994 року доцент.

У 2008 році захистив дисертацію на ступінь доктора економічних наук (економіка та управління національним господарством)

В 2011 році отримав атестат професора.

Професійна кар’єра

Трудову діяльність почав з 2008 року за сумісництвом на посадах професора та завідувача кафедри.

З вересня 2010 року по вересень 2019 року декан факультету економіки. 16 річний досвід адміністративно- управлінської діяльності на посаді заступника (перший заступник) начальника головного агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації

Здобуття

Член спеціалізованої вченої ради Миколаївського національного аграрного
університету із захисту докторських та кандидатських дисертацій, академік Академії наук вищої школи України (2017 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2018 р.)

Публікації

 1. Кіщак І.Т. Теоритико-методологічні підходи до формування організаційно-
  економічного механізму управління підприємством./Науковий вісник
  Миколївського національного університетуім. В.О. Сухомлинського,Економ. Науки: збірник наук.праць/За редагування І. Кіщака- №1(12) червень 2019-Миколаїв:МНУ- В.О. Сухомлинського:2019-с.49-56
 2. Kishcak I. Problems of integration choice of Ukraine.-Механізм регулювання
  економіки. Міжнародний науковий журнал// A.V. Slyusarenko, №2 (72) – СДУ
  – Суми , 2016., с96-105
 3. Кіщак І.Т.Корнєва Н.О.,Слюсаренко А.В. Проблеми векторного розвитку України. Науковий журнал «Молодий вчений» – №3(43), 2017. с. 675-680
 4. Кіщак І.Т. Фактори та проблеми фінансової безпеки України в системі національної економічної безпеки. IV Всеукр. Науково-практична інтернет
  конференція. Збірник наукових праць – Миколаїв МНУ ім.. В.О. Сухомлинського, 2017 с. 15-17
 5. Кіщак І.Т. Фінансово-економічне забезпечення здійснення підприємством
  зовнішньоекономічної діяльності// Фінансово –економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповн. учасників Між нар. науково-практ. конференції. – Черкаси. Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, 2016., с16-18.
 6. Кіщак І.Т. Геополітичний трикутник: ЄС-Україна-Росія //Social and economic
  changes of contemporary society// А.В. Слюсаренко, А.В. Огієнко//Monograph.
  Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 с.156-163
 7. Кіщак І.Т. Управління проектами. Навчально-методичний посібник для
  самостійного вивчення дисципліни.//І.Т Кіщак, М.Дучмал, Г. Федосова – Ополе , Польща, 2018р.
 8. Кіщак І.Т. Міжнародне виробниче співробітництво: Практикум// І.Т. Кіщак , І.О. Іртищева, Т.В. Порудєєва. – Миколаїв, 2017 – 300с.

Стратегічне управління

073 менеджмент, 292 міжнародні економічні відносини

Міжнародне виробниче співробітництво

073 менеджмент

Соціальна відповідальність

073 менеджмент 292 міжнародні економічні відносини, 051 економіка