Освіта

– доктор економічних наук з 2013 року. Дисертацію на тему «Формування інфраструктури агропродовольчої сфери в контексті сталого розвитку України» захистила 19.02.2013 року у спеціалізованій вченій раді  26.256.01 Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством (диплом № 001933 від 25.04.2013р., м. Київ).

– кандидат економічних наук (з 2005 р), спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК;

– в 2000 р. закінчила з відзнакою Миколаївську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр економіст-менеджер.

Професійна кар’єра

з 1.09.2000 р. до 31.08.2012р. – асистент, старший викладач, доцент Миколаївського державного аграрного університету.

01.03.2013 р. – 01.09.2013 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії з виконанням обов’язків завідувача кафедрою Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського;

з 02.09.2013 р. по теперішній час –завідувач кафедрою Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Здобуття

– доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, 2009р.,

– професор кафедри міжнародної економіки з 2014р.

– кандидат економічних наук, 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК ( 2005 р);

– доктор економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2013р.).

Публікації

 1. Стройко Т.В. Інтелектуально–інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери.- К.: ВНЗ «Національна академія управління» , 2013. – №1. – С.71–78. / І.О. Іртищева, Т.В Стройко // Актуальні проблеми економіки.- К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – №1.- С.71-78. (Scopus)
 2. Стройко Т.В. Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації.- К.: ВНЗ «Національна академія управління» , 2013. – №3. – С.125-134. / І.О. Іртищева,
  Т.В Стройко, Стегней М.І. // Актуальні проблеми економіки.- К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – №4.- С.80-87. (Scopus)
 3. Стройко Т.В. Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / І.О. Іртищева, Т.В Стройко, Стегней М.І. // Актуальні проблеми економіки.- К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2015.– №1. – С.316-322. (Scopus)
 4. Stroiko T.V. Transport infrastructure of Ukraine the modern realities and development / T. Stroiko, V.Bondar// Baltic Journal of Economic Studies. Vol.3 (2017). – No.2. – p.141-146 (Web of Science)
 5. Stroiko T.V. The concept of transformation of the national institutional environment of small and medium-sized enterprises/ T. Stroiko, D.Dusheyko // Baltic Journal of Economic Studies. Vol.2 (2016). – No.2. – p.150-156 (Web of Science)
 6. Cтройко Т.В. Регуляторна політика держави в освітній сфері: світовий досвід та національний аспект// Т.В. Стройко / Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 2017. – №2. – С.285–293– (фахова, Index Copernicus)
 7. Cтройко Т.В. Напрями розвитку гірничодобувної галузі України в контексті сталого розвитку // Т.В. Стройко / Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 2018. – №2. – С.319–329– фахова (фахова, Index Copernicus)
 8. Stroiko T.V. Development of IT – sector in Ukraine as a feedback to global challenges and threats/ T. Stroiko// International security in the frame of modern global challenges 2019: Collection of research papers. – Mykolas Romeris University, Vilnius, 2019.- 254 p. (p.87-89)
 9. Стройко Т.В. Міжнародні організації: навчальний посібник/ Т.В. Стройко – К.: Кондор, 2013. – 280с. (Гриф МОН, лист 1/11–19976 від 26.12.2012).
 10. Стройко Т.В. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник/ Т.В. Стройко – Миколаїв: Дизайн і поліграфія, 2014. – 218 с. (рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського (протокол №10 від 29.04.2014 р.)).
 11. Стройко Т.В., Парнак С.Ю., Кваша О.С. Економіка підприємств, Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017. – 437с.

Інституціональна економіка

292 міжнародні економічні відносини

Міжнародний менеджмент

073 менеджмент

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

051 економіка

Управління міжнародними інвестиційними проектами

051 економіка

Управління персоналом

292 міжнародні економічні відносини

Міжнародний менеджмент

292 міжнародні економічні відносини

Глобальна економіка

292 міжнародні економічні відносини, 073 менеджмент

Технології управління персоналом

051 економіка

Практичний семінар “Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин”

292 міжнародні економічні відносини