Навчаємось навчати!

В умовах сьогодення виникає необхідність у постійному навчанні та вдосконаленні компетенцій, викладачі кафедри фінансів та обліку постійно підвищують свої професійні навички. Так, к.е.н. старший викладач кафедри фінансів та обліку Волошина-Сідей В.В. прийняла участь у  тренінгах конференції “Якісна співпраця в освітньому середовищі”  та вдосконалила свої навички із застосування інформаційних систем у навчанні. Успішно пройшла тренінги “Інструменти візуалізації в роботі викладача на прикладі  Piktochat, Wordart, карт розуму, Excel і  Google таблиць” та “Microsoft Office для організації дистанційного навчання”