Участь у міжнародній конференції

Викладачі кафедри фінансів та обліку д.е.н., декан механіко-математичного факультету Гуріна О.В, к.е.н., завідувач кафедри Корнєва Н.О. та к.е.н. ст.викладач Волошина-Сідей   В.В. прийняли участь у Міжнародній науково-практичній онлайн- конференції  “Стратегічні імперативи розвитку господарюючих суб’єктів в умовах турбулентності”, організованої Вищою школою страхування та фінансів (м. Софія, Болгарія). Метою заходу було  обмін результатами наукових досліджень,  обговорення актуальних проблем формування і реалізації стратегій подальшого розвитку діяльності господарюючих суб’єктів в умовах сучасних глобальних викликів, а також розвиток міжнародних науково- дослідницьких відносин і укріплення міжнародного партнерства.