Участь у науково-практичній конференції

Доцент кафедри фінансів та обліку Рудь І.Ю. разом з магістранткою спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування Мальцевою Анастасією прийняли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет- конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально- орієнтованій системі управління підприємством”, яка була присвячена пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Фесенка Дмитра Мусійовича