Захист кваліфікаційних робіт спеціальності 122 Комп’ютерні науки

20, 21 червня 2022 року студенти 4-го та 2-ск курсів спеціальності  122 Комп’ютерні науки захистили випускні кваліфікаційні роботи бакалаврів в онлайн-режимі.

Голова комісії – Рижков Олександр Сергійович, доцент, доктор технічних наук, фінансовий директор ІТ-компанії ТОВ «ВиСтади», члени комісії: Зосімов В’ячеслав Валерійович – доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та Поздєєв Валерій Олександрович – професор кафедри комп’ютерних наук, доктор фізико-математичних наук.

Перед початком захисту кваліфікаційних робіт із вітальним словом до здобувачів освіти звернувся Рижков Олександр, який наголосив на важливості захисту та представлення власних ІТ-розробок. Завідувач кафедри, Зосімов В’ячеслав виступив з вітальним словом та побажав успіхів.

Онлайн-формат захисту не став на заваді демонстрації студентами рівня набутих знань і вмінь у дослідницькій діяльності. Представлені до захисту роботи були виконані із дотриманням усіх вимог щодо написання кваліфікаційної роботи. Студенти підготували змістовні доповіді та надали ґрунтовні відповіді на запитання членів комісії.

Щиро вітаємо студентів з успішним захистом кваліфікаційних робіт!