Підвищення кваліфікації викладачів кафедри економіки, менеджменту та фінансів

З 19 по 26 вересня 2022 року доцент кафедри економіки, менеджменту та фінансів МНУ ім. В.О. Сухомлинського Данік Наталія Вадимівна та Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна приймали участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) для освітян на тему: ««Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні» у м. Люблін (Республіка Польща).
Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) були Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включала в себе виконання навчального навантаження, яке становило 1,5 кредити ЄКТС (45 години):  з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин. 
Щиро дякуємо організаторам за цікавий Вебінар на такі актуальні теми, як «Академічна доброчесність при підготовці магістрів в Україні»; «Сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів)»; «Академічна доброчесність як запорука якісної освіти»; «Academic Integrity: Plagiarism». 
Матеріал був викладений дуже доступно та логічно, сповнений цікавими деталями, численними посиланнями на історичні факти та дослідження, доповнений розповідями з власного багатого досвіду. Справді унікальне ґрунтовне дослідження, що не має аналогів. Було важливо отримати цінні практичні поради лекторів, дякуємо їм за відвертість і доброзичливість та бажаємо успіхів і миру нашій країні!