Відкрите заняття

Викладачі кафедри економіки, менеджменту та фінансів реалізують виконання графіку відкритих занять. Професор кафедри Гуріна Олена Валентинівна в онлайн режимі з використанням інструментів дистанційного навчання провела відкрите заняття з дисципліни «Статистичне моделювання та прогнозування у фінансах» на тему «Статистика кредиту та ощадної справи» у групі 379.
Поставлена мета заняття – ознайомлення здобувачів освіти з етапами та особливостями проведення статистичного дослідження показників кредиту та ощадної справи, розкриття завдання статистичного вивчення кредиту та пов’язаних із ним показників аналізу кредитної діяльності, демонстрація особливостей статистичного аналізу оборотності кредиту та визначення показників динаміки ефективності кредитної діяльності була реалізована у повному обсязі.
Тематична лекція супроводжувалася прикладами конкретних ситуацій, що ілюстрували механізми статистичної оцінки показників та передбачала опанування здобувачами освіти базовими інструментами статистики кредиту та ощадної справи. Під час лекції здобувачам освіти було продемонстровано можливості офіційних сайтів Державної служби статистики України, Національного банку України, Міністерства фінансів України як джерел для здобуття статистичної інформації з питань кредиту та ощадної справи.
В кінці лекції теоретичний матеріал був закріплений шляхом експрес-тестування з використанням онлайн сервісу для створення інтерактивних завдань Kahoot. 
Захід отримав позитивні відгуки від здобувачів освіти та високу оцінку колег викладачів. Тема заняття була повністю розкрита, проілюстрована і прокоментована з боку викладача і здобувачів у відповідності до плану заняття. Лекція була організована у діалоговому режимі із запитаннями та відповідями і проведена на належному науковому, методичному та організаційному рівні з використанням сучасних інформаційних технологій дистанційного навчання.