Захист звітів з практики

30 листопада і 1 грудня на кафедрі  економіки, менеджменту та фінансів відбувся захист виробничої практики. Важливим напрямом діяльності кафедри є організація виробничої практики студентів другого магістерського рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, метою якої є оволодіння студентами новими знаннями, уміннями та навичками щодо прийняття самостійних рішень під час практичної підготовки в реальних умовах. Досвід, який був здобутий під час проходження практики, допоміг студентам у написанні магістерської роботи та вдало підготуватись до її захисту. Окрім цього, організація і проведення практики відкриває перспективи для подальшого удосконалення освітньої програми «Фінанси і кредит», враховуючи побажання  та думки роботодавців. Ми бажаємо кожному майбутньому спеціалісту професійних успіхів та наснаги в подальшому.